Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2020-09

Postęp robót drogowych i branżowych (36 - 40 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 36 wykonał następujące roboty:

 • Przeglądy i prace w terenie,
 • Prace geodezyjne w terenie,
 • Wykop, humusowanie i profilowanie rowów na DS.-50, DS.-64
 • Naprawa rowów autostradowych
 • Humusowanie terenów płaskich DS-61, DS.-64, DS.-59
 • Nasyp - zjazdy- DS.-64
 • Nawierzchnia z kruszywa 0/31,5 - zjazdy - DS.-64
 • Roboty brukarskie - DS.-2, DS.-58.1, DS.-58, DS.-59
 • Rowy kryte
 • Rowy kryte i przepusty PEHD
 • Pobocza oraz zjazdy - DS.-37
 • Podłczenia kabla do szafy rozdzielczej nN - Pompownia P2
 • Porządkowanie terenu - Pompownia P2
 • Naprawa bezpiecznika sN - Pompownia D23
 • Wykopy oraz układanie kabla
 • Montaż sterowników słupowych - w km 417+500
 • Układanie rowów krytych i przepustów PEHD, obrukowania wlotów i wylotów - sekcja IV

Wykonawca w tygodniu 37 wykonał następujące roboty:

 • Przeglądy i prace w terenie,
 • Prace geodezyjne w terenie,
 • Wykop, humusowanie i profilowanie rowów na - DS
 • Naprawa rowów autostradowych
 • Humusowanie terenów płaskich - przewóz hałd - DS.-64
 • Nawierzchnia z kruszywa 0/31,5 - DS.-64
 • Roboty zabezpieczające - demontaż podmytej studni D2.24.L
 • Wprowadzenie kabla zasilającego do szafki rozdzielczej pompowni P2
 • Odpompowanie wody z pompowni P2
 • Rowy kryte i przepusty PEHD

Wykonawca w tygodniu 38 wykonał następujące roboty:

 • Przeglądy i prace w terenie,
 • Prace geodezyjne w terenie,
 • Wykop, humusowanie i profilowanie rowów na - DS
 • Naprawa rowów autostradowych- DP-1076S
 • Humusowanie terenów płaskich - DS.-64, DS.59.1
 • Nawierzchnia z kruszywa 0/31,5 - profilowanie- DS.-64
 • Rowy kryte i przepusty PEHD
 • Naprawa spękanej skarpy pod obiektem 353
 • Prace porządkowe - DS.37

Wykonawca w tygodniu 39 wykonał następujące roboty:

 • Przeglądy i prace w terenie,
 • Prace geodezyjne w terenie,
 • Wykop, humusowanie i profilowanie rowów na - DS.-64, DP.-16, DS.-59.1
 • Naprawa rrozmyć - Węzeł Rząsawa
 • Naprawa rozmyć skarp - Węzeł Lgota, Węzeł Rząsawa
 • Czyszczenie zbiornika podziemnego - ZB4, ZB5
 • Naprawa rozmyć skarp, umocnienie rowu - WA-359
 • Humusowanie zbiornika - ZB3

Wykonawca w tygodniu 40 wykonał następujące roboty:

 • Przeglądy i prace w terenie,
 • Prace geodezyjne w terenie,
 • Wykop, humusowanie i profilowanie rowów na - DS
 • Nawierzchnia z kruszywa 0/31,5 - pobocza 10m3 - DP16
 • Naprawa rozmyć skarp, umocnienie rowu WD-361, WD-362, MA/PZ-359
 • Czyszczenie zbiornika podziemnego - ZB5
 • Humusowanie zbiornika - ZB3, ZB6, ZB7
 • Czyszczenie urządzeń podczyszczających - ZB3
 • Wykop umocnienia rowu autostradowego typ 3 30m2, WA-374 lewa strona 435+740
 • Wykonanie rowu krytego (zakończenie) PP600 dla rowy R-2-F 4m w km 435+280 prawa strona
Ostatnia aktualizacja: 2023-09-07
-A A +A