Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2020-08

Postęp robót drogowych i branżowych (32 - 35 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 32 wykonał następujące roboty:

 • Przeglądy i prace w terenie,
 • Prace geodezyjne w terenie,
 • Wykop, Humusowanie i profilowanie rowów na DS. 200m3 - DS.-58.1,
 • Naprawa rowów autostradowych,
 • Rowy kryte,
 • Roboty brukarskie - DS.-2, DS.-58.1, DS.-58, DS.-59,
 • Roboty ziemne - DS.-37,
 • Humusowanie terenów płaskich - DS.-61, DS.-58.1
 • Nasyp 1050m3 - DS.-61, DS.-64.1
 • Roboty ziemne DS.-37
 • Wykop, odhumusowanie DS.-61
 • Nasyp DS.-61, DS.-64
 • Podbudowa z kruszywa 90/3 - DS.-64
 • Wykop rowu DS.-36

Wykonawca w tygodniu 33 wykonał następujące roboty:

 • Przeglądy i prace w terenie,
 • Prace geodezyjne w terenie,
 • Humusowanie terenów płaskich DS.-64
 • Naprawa rowów autostradowych
 • Podbudowa z kruszywa 0/31,5
 • Rowy kryte
 • Roboty brukarskie DS.-2, DS.-58.1, DS.-58, DS.-59
 • Roboty ziemne DS.-37
 • Układanie nawierzchni bitumicznych DS.-59, DS.-59.1, DP-16
 • Wykop humusowanie i profilowanie rowów na DS
 • Podbudowa z kruszywa C90/3 DS.-61, DS.-64, DS.-37
 • Warstwa z kruszywa C90/3 DS.-37
 • Pobocza-nawierzchnia - DS.-2
 • Nawierzchnia zjazdy DS.-58.1
 • Odmulenie rowu wzdłuż DS.43
 • Wykonanie rowów tymczasowych OUA Lgota

Wykonawca w tygodniu 34 wykonał następujące roboty:

 • Przeglądy i prace w terenie,
 • Prace geodezyjne w terenie,
 • Wykop, humusowanie i profilowanie rowów na -- DS.-59
 • Naprawa rowów autostradowych
 • Podbudowa z kruszywa 0/31,5 - DS.-59
 • Podbudowa z kruszywa C90/3 - DS.-37
 • Nasyp - podbocza - DS.-63, DS.-61, DS.-64
 • Nawierzchnia pobocza - DS.-63, DS.-61, DS.-64
 • Układanie nawierzchni bitumicznych - DS.-59.1, DS.-59, DP-16
 • Rowy kryte
 • Roboty brukarskie - DS.-2, DS.-58.1, DS.-58, DS.-59
 • Naprawa rozmyć i zamuleń Węzeł Lgota
 • Humusowanie terenów płaskich DS.-64, DS.-59
 • Nawierzchnia z kruszywa 0/31.5 - profilowanie, zdjazdy DS.-61, DS.-64
 • Podbudowa zasadnicza - DS.-37
 • Nasyp DS.-59.1
 • Podbudowa zasadnicza - DS.-37

Wykonawca w tygodniu 35 wykonał następujące roboty:

 • Przeglądy i prace w terenie,
 • Prace geodezyjne w terenie,
 • Wykop, humusowanie i profilowanie rowów na - DS.-59.1, DS.-64
 • Naprawa rowów autostradowych
 • Humusowanie terenów płaskich
 • Nasyp - zjazdy - DS.-64, DS.-61, DS.-59, DS.-59.1
 • Nawierzchnia z kruszywa 0/31,5 - DS.-64, DS.-63, DS.-61, DS.-59, DS.-59.1
 • Rowy kryte
 • Roboty brukarskie - DS.-2, DS.-58.1, DS.-58, DS.-59
 • Podbudowa z kruszywa C90/3 -DS.-37
 • Porządkowanie terenu MOP Wierzchowisko
 • Skropienie podbudowa zasadnicza - DS.-37
 • Obsypywanie studni teletechnicznych na pasie technologicznym w km 423-427
 • Montaż zasilania pompowni P2 
 • Warstwa wiążąca - DS.-37
 • Montaż słupa i stacji transforowej przy pompowni P2
 • Warstwa ścieralna DS.-37
 • Obsypywanie studni teletechnicznych w pasie technologicznym w km 423-425
Ostatnia aktualizacja: 2023-09-07
-A A +A