Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2020-07

Postęp robót drogowych i branżowych (27 - 31 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 27 wykonał następujące roboty:

 • Naprawa poboczy, DP-14
 • Naprawa rowów autostradowych
 • Odhumusowanie, DS.-58.1, DS.-59
 • Wykop, DS.-58.1
 • Umocnienie rowów, ciąg główny
 • Humusowanie skarp i terenów płaskich, DS.20
 • Wykonanie napraw bezwykopowych, TG
 • Wykop na odkład
 • Wykonanie napraw bezwykopowych, węzeł Rząsawa, węzeł Lgota
 • Rozpoczęcie regulacji studni w pasie rozdziału, węzeł Lgota, WA-360
 • Porządkowanie terenu budowy, MOP Wierzchowisko
 • Stabilizacja podłoża pod nasyp, DS.-59
 • Stabilizacja podłoża KRZ - pod nasyp, DS.-59
 • Naprawa rozmyć skarp. TG
 • Regulacja włazów w pasie rozdziału, od WA-357 do WA-360

Wykonawca w tygodniu 28 wykonał następujące roboty:

 • Odhumusowanie, DS.-59
 • WUP-30, DS.-2
 • Naprawa rowów autostradowych
 • Naprawa rozmyć skarp i rowów, TG
 • Regulacje studni, 429+000-420+000, pas rozdziału 417+500-420+000
 • Naprawa poboczy, DP-14
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej gr.30cm, DS.-58.1, DS.-58
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej gr.30cm, DS.-2
 • Prace porządkowe, MOP Wierzchowisko
 • Naprawa kanalizacji, 417+500 - 419+000
 • Wykonywanie napraw bezwykopowych, Węzeł Rząsawa
 • Rozbiórka drogi technologicznej, DS.-63
 • Wykop, DS.-63, DS.-59
 • Nasyp, DS.-59
 • Naprawy bezwykopowe na kanalizacji deszczowej, Węzeł Lgota
 • Regulacja włazów studni, Pas rozdziału 429+000 - 425+000
 • Humusowanie rowu, R0F
 • Montaż ścieków skarpowych, R0F
 • Koszenie traw, R0F
 • Wymiana płytek ścieków podchodnikowych, DP05, DP06, DP07, DP08
 • Regulacja wysokości włazów, 425+500 - 429+100
 • Wykonywanie napraw bezwykopowych, JZR strona lewa węzeł Rząsawa

Wykonawca w tygodniu 29 wykonał następujące roboty:

 • Przeglądy i Prace w terenie.
 • Prace Geodezyjne w terenie
 • Rozbiórka powierzchni drogi istniejącej 300m3 DS..-59 0+420 - 0+484  
 • Podbudowa C90/3 1650 t DS. -58.1
 • Stabilizacja KRZ 4845 m2 DS.-63, DS.-59
 • Naprawa rowów autostradowych
 • Regulacja studni pas rozdziału 417+500 - 420+000,
 • Prace porządkowe Węzeł Rząsawa
 • Podbudowa z mieszanki C90/2 1100 t DS./DS.-63/DS.-2
 • Podbudowa z mieszanki 0/31,5 750t DS.-58.1
 • Wymiana płytek na ścianach podchodnikowycyh DP07
 • Wykonanie umocnienia studni wpadowych płytami ażurowymi 419+000 - 422+000, 427+00 - 429+000,
 • Odhumusowanie 350 m3 DS.-59
 • Podbudowa z mieszanki 0/31,4 350t DS.-58.1. DS.-58, DS.-63
 • Naprawa ul.Nowej w Wyrazowie - Frez 60m 3 m3
 • Rowy kryte
 • Roboty Brukarskie DS.-2, DS58.1, DS.58, DS59
 • Profilowanie podbudowy 90/3 500 t DS.-59

Wykonawca w tygodniu 30 wykonał następujące roboty:

 • Przeglądy i prace w terenie
 • Podbudowa 90/3 750t DS.-59
 • Podbudowa 0/31.5 500t DP-16
 • Wykop 250m3 DP16
 • Plantowanie terenów płaskich 550m3
 • Naprawa rowów autostradowych
 • Rowy kryte
 • Roboty brukarskie DS.-2, DS.58.1,DS.-58, DS.59
 • Układanie nawierzchni bitumicznych DS.-2, DS58.1, DS.-58, DS-59
 • Wykonanie umocnienia studni wpadowych płytami ażurowymi Łącznica BC Węzeł Lgota DK 43
 • Uzupełnienie plytek ścieków podchodnikowych Węzeł Rząsawa, Między WD-352, a WD-354, między DP05,a DP06
 • Poprawa wylotów ścieków skarpowych Węzeł Rząsawa, Między WD-352, a WD-354; między DP05, a DP06
 • Podbudowa z kruszywa 90/3 275t
 • Humusowanie terenów płaskich 550m3, 150m3
 • Humusowanie 400m3 DS.-58
 • Wykop 150m3 DP-16
 • Wykop - rowy 200m3 DS.-59, DS58/58,1
 • Wykop i profilowanie rowów DS.-58, DS.-58.1, DS. i A-1
 • W-wa mrozoochronna 200m3 DP16
 • Ułożenie umocnienia rowu TYP3, Węzeł Rząsawa
 • Nasyp - chodnik 100t DS.-59
 • Roboty wykończeniowe rowu umocnionego DS.-37

Wykonawca w tygodniu 31 wykonał następujące roboty:

 • Przeglądy i prace w terenie
 • Prace geodezyjne w terenie
 • Wykop i profilowanie rowów na DS. 100m3
 • Naprawa rowów autostradowych
 • Humusowanie terenów płaskich 450m3 DS.-58, DS.-61
 • Rowy kryte
 • Roboty brukarskie DS.-2, DS.58.1, DS.58, DS.59
 • Usuwanie usterek nawierzchni chodników, prace porządkowe Drogi poprzeczne
 • Podbudowa z kruszywa 0/31.5 900t DS.-59
 • Nasyp chodniki, zjazdy 250m3 DS.-59
 • Wykop i profilowanie rowów na DS. 250m3 DS.-58.1
 • Plantowanie terenów płaskich DS.-64
 • Wykop, Humusowanie i profilowanie rowów na DS.200m3
 • Humusowanie terenów płaskich 600m3
 • Nasyp - chodniki 50t DP-16
 • Przepusty DS.-58

 

Ostatnia aktualizacja: 2023-09-07
-A A +A