Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2020-06

Postęp robót drogowych i branżowych (23 - 26 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 23 wykonał następujące roboty:

 • Układanie warstw bitumicznych – SMA, węzeł Blachownia
 • Prace naprawcze, ciąg główny
 • Umocnienie rowów, ciąg główny
 • Roboty naprawcze brukarskie, ciąg główny
 • Prace porządkowe, Węzeł Lgota
 • Regulacja wylotów kanalizacji deszczowe, A1
 • Profilowanie rowu, DS38
 • Umocnienie rowu, DS37
 • Prace porządkowe, A1
 • Wykonywanie umocnienia rowu, DS38
 • Balustrady na wyjściach awaryjnych

Wykonawca w tygodniu 24 wykonał następujące roboty:

 • Balustrady na wyjściach ewakuacyjnych
 • Prace naprawcze, ciąg główny
 • Umocnienie rowów, ciąg główny
 • Roboty naprawcze brukarskie, ciąg główny
 • Prace porządkowe, A1
 • Regulacja wylotów kanalizacji deszczowej, A1
 • Montaż drabin studni, MOP Wierzchowisko
 • Humusowanie rowu, DS37

Wykonawca w tygodniu 25 wykonał następujące roboty:

 • Balustrady na wyjściach awaryjnych
 • Prace naprawcze, ciąg główny
 • Umocnienie rowów, ciąg główny
 • Roboty naprawcze brukarskie, ciąg główny
 • Prace porządkowe, węzeł Rząsawa
 • Humusowanie rowu, DS37, skarp i terenów płaskich, DS37
 • Czyszczenie rowu, prace porządkowe, DS37
 • Wykop rowów, 433+400-433+600
 • Humusowanie terenów płaskich, A1
 • Naprawa rowów autostradowych, odc. G

Wykonawca w tygodniu 26 wykonał następujące roboty:

 • Naprawa rowów autostradowych
 • Rozbiórka poboczy, DP14
 • Umocnienie rowów, ciąg główny
 • Prace porządkowe, Węzeł Lgota
 • Czyszczenie rowu autostradowego, Węzeł Lgota
 • Wykop na odkład, DS.-2
 • Kruszywo na drogi technologiczne, DS.-58.1
 • Wykonanie napraw bezwykopowych, D31.6 - D31.5 GRP, D29.12 - wp 426+461, D29.11 - wp 426+444, D26.18 - wp 424+557, D26.14 - wp 424+449, D23.11.27 - wp 423+510P, D23.11.27 - wp 423+510, D23.11.1 - wp 422+093P, D23.11.1 - D23.11.2, D23.11 - D23.12_SW
 • Wykonanie napraw bezwykopowych, TG 424+000 - 420+000
 • Naprawa poboczy, DP-14
 • Odhumusowanie, DS.-58,1
 • Wykop, DS.-2
 • Wykop, DS.-58.1
 • Naprawa rozmyć skarp, 426+550 P, 427+500 P, 425+150 L
 • Wykonanie napraw bezwykopowych, Węzeł Rząsawa
Ostatnia aktualizacja: 2023-09-07
-A A +A