Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2020-05

Postęp robót drogowych i branżowych (19 - 22 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 19 wykonał następujące roboty:

 • Wbudowanie i profilowanie KŁSC, DK46
 • Zagęszczanie KŁSC, DK46
 • Stabilizacja KŁSC, DK46
 • Uzupełnienie pobocza piaskiem, ł. BC KM 0+000-0+120
 • Wbudowanie kruszywa 0-31,5 pobocze, ł. BC KM 0+000-0+120, DK46
 • Humusowanie skarpy (ażury), 436+400-436+500 L
 • Pompowanie wody, Rondo Blachownia
 • Montaż pompowni P2
 • Montaż wylotów kanalizacji deszczowej , A1
 • Kopanie rowu, DS20
 • Prace naprawcze, ciąg główny
 • Profilowanie pobocza i humusowanie terenów płaskich (wbudowanie kruszywa 0-31,5 w pobocze), DP12
 • Wzmocnienie rowu, DS20, DS37
 • Naprawa rozmyć skarp, humusowanie, prace wykończeniowe, w. Rząsawa
 • Prace naprawcze, ciąg główny
 • Humusowanie skarpy rowu, ł. BC 0+000-0+120
 • Wzmacnianie rowu, w. Rząsawa
 • Humusowanie tereny płaskie, rondo Blachownia
 • Profilowanie tereny płaskie lewa str., 436+700-437+000
 • Prace porządkowe, rondo Blachownia

Wykonawca w tygodniu 20 wykonał następujące roboty:

 • Wbudowanie materiału (piasek) w pobocza, Rondo Blachownia
 • Wbudowanie materiału kruszywo 0-31.5 w pobocza, DK46
 • Pompowanie wody, Rondo Blachownia
 • Prace naprawcze, ciąg główny
 • Roboty wykończeniowe kanalizacji deszczowej, ciąg główny
 • Naprawa rozmyć skarp, humusowanie, prace wykończeniowe, Węzeł Rząsawa
 • Wzmacnianie rowu, DS20
 • Montaż wylotów kanalizacji deszczowej, A1
 • Wzmacnianie rowu, Węzeł Rząsawa, DS37
 • Sprzątanie, prace porządkowe, WD-356
 • Naprawa skarpy nasypu, wbudowanie stabilizacji + humusowanie, 432+700 P, 434+400 P
 • Prace porządkowe, rondo Blachownia
 • Umocnienie rowów, ciąg główny
 • Montaż reperu
 • Porządkowanie terenu przed przepustem, Ppz-13
 • Humusowanie tereny płaskie, rondo Blachownia
 • Prace w brygadzie kanalizacyjnej, rondo Blachownia
 • Humusowanie (działki zaplecze biurowe)
 • Renowacja bezwykopowa kanalizacji deszczowej, MOP Wierzchowisko

Wykonawca w tygodniu 21 wykonał następujące roboty:

 • Prace naprawcze, ciąg główny
 • Umocnienie rowów, ciąg główny
 • Prace przy przepustach, DS37
 • Naprawa rozmyć skarp, humusowanie, prace wykończeniowe, Węzeł Rząsawa
 • Wzmacnianie rowu, DS20
 • Montaż wylotów kanalizacji deszczowej, A1
 • Wzmacnianie rowu, Węzeł Rząsawa
 • Porządkowanie terenu przed przepustem, ppz-13
 • Renowacja bezwykopowa kanalizacji deszczowej, MOP Wierzchowisko
 • Wzmacnianie rowu, DS37
 • Wzmacnianie rowu, prace wykończeniowe, Węzeł Rząsawa
 • Prace porządkowe, A1

Wykonawca w tygodniu 22 wykonał następujące roboty:

 • Wykonywanie zjazdów, DS37
 • Prace porządkowe, A1
 • Regulacja wylotów kanalizacji deszczowej, A1
 • Prace naprawcze, ciąg główny
 • Umocnienie rowów, ciąg główny
 • Podbudowa z BA, DK46 z rondem
 • Prace porządkowe, Węzeł Lgota
 • Wykonywanie rowu umocnionego, 426+300
 • Profilowanie rowu, DS38
 • Nawierzchnia z SMA, DK46 z rondem
Ostatnia aktualizacja: 2023-09-07
-A A +A