Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2020-04

Postęp robót drogowych i branżowych (14 - 18 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 14 wykonał następujące roboty:

 • Humusowanie skarpy, rowu, terenów płaskich, 435+000-435+400
 • Humusowanie skarpy chodnika, DK46
 • Humusowanie i profilowanie  skarpy, rowu, terenów płaskich, rondo Blachownia
 • Humusowanie i udrażnianie rowu km 0+000-0+130 L, ł. BC w. Blachownia
 • Prace porządkowe, ł. BC w. Blachownia
 • Pompowanie wody, rondo Blachownia
 • Wzmocnienie rowów, obrukowanie wylotów przykanalików, w. Rząsawa
 • Naprawa rozmyć skarp, 429+000-426+000, 423+000-422+000, 422+000-421+000
 • Poprawki robót brukarskich, w. Rząsawa
 • Prace porządkowe, 436+000, 435+000
 • Profilowanie i wbudowanie kruszywa 0-31,5 jako podbudowę pod krawężnik i ściek km 0+000-0+120, ł. BC w. Blachownia
 • Humusowanie i profilowanie terenów płaskich, ł. BC w. Blachownia
 • Profilowanie terenów płaskich, DP1076S
 • Naprawa rozmyć skarp, DP09
 • Naprawa rozmyć skarp, DD43
 • Naprawa rowu, 418+000-420+000
 • Profilowanie w-wy KRZ DS.-1, DS.-2, rondo Blachownia
 • Humusowanie rowu, terenów płaskich, DP1076S
 • Wbudowanie kruszywa 0-31,5 w pobocze, DK46
 • Prace porządkowe, DP1076S
 • Naprawa rozmyć skarp, w. Rząsawa

Wykonawca w tygodniu 15 wykonał następujące roboty:

 • Wbudowanie KŁSM, kruszywo 0-31,5 (DS.-1, DS.-2), rondo Blachownia
 • Profilowanie KŁSM, DK46
 • Humusowanie i profilowanie rowu, rondo Blachownia
 • Prace porządkowe, ł. BC w. Blachownia
 • Pompowanie wody, rondo Blachownia
 • Wbudowanie KŁSC (DS.-1, DS.-2) - rondo Blachownia, ł. BC w. Blachownia
 • Wykonywanie wzmocnienia rowów, obrukowanie wylotów przykanalików, w. Rząsawa
 • Naprawa rozmyć skarp, w. Rząsawa
 • Prace porządkowe, 436+000
 • Zagęszczanie, profilowanie KŁSM, DK46
 • Profilowanie i humusowanie rowu tereny płaskie  (lewa str.), Rondo Blachownia
 • Zagęszczanie KŁSM, DK46
 • Humusowanie, prace wykończeniowe, Węzeł Rząsawa
 • Poprawki robót brukarskich, DP08, DP09
 • Wbudowanie i profilowanie KŁSM, Łącznica BC km 0+000-0+120 prawa str.
 • Profilowanie i humusowanie skarpy rowu tereny płaskie, ł. A
 • Zagęszczanie KŁSM, ł. BC w. Blachownia
 • Roboty brukarskie, w. Blachownia

Wykonawca w tygodniu 16 wykonał następujące roboty:

 • Wbudowanie KŁSM, Łącznica BC KM-0+000-0+120
 • Wbudowanie KŁSM, Rondo Blachownia
 • Prace pomocnicze dla firmy ISSA, Łącznica BC
 • Zagęszczanie KŁSM, Rondo Blachownia + Łącznica BC KM-0+000-0+120
 • Pompowanie wody, Rondo Blachownia
 • Obrukowanie wylotów przykanalików, Węzeł Rząsawa
 • Naprawa rozmyć skarp, humusowanie, prace wykończeniowe, Węzeł Rząsawa
 • Wykonywanie umocnienia rowu, WA-352A
 • Uzupełnianie poboczy, Łącznica BC KM-0+000-0+120
 • Profilowanie i humusowanie skarpy rowu tereny płaskie, WA-371 prawa str.
 • Humusowanie i profilowanie tereny płaskie, Rondo Blachownia
 • Profilowanie KŁSM, Rondo Blachownia
 • Wykonywanie umocnienia rowu, Węzeł Rząsawa
 • Kruszenie gruzu asfaltowego i betonowego, Węzeł Rząsawa
 • Profilowanie KŁSM, DK-46
 • Zagęszczanie podbudowy, DK-46

Wykonawca w tygodniu 17 wykonał następujące roboty:

 • Humusowanie i profilowanie tereny płaskie, WA-371(lewa str.)
 • Uzupełnienie pobocza piaskiem, Rondo Blachownia
 • Profilowanie tereny płaskie, 437+000-437+700 P
 • Zagęszczanie KŁSM, DK-46
 • Pompowanie wody, Rondo Blachownia
 • Naprawa rozmyć skarp, humusowanie, prace wykończeniowe, Węzeł Rząsawa
 • Wykonywanie umocnienia rowu, Węzeł Rząsawa
 • Wykonywanie przejścia dla pieszych, DP07
 • Sprzątanie pod obiektem, DP09
 • Humusowanie i profilowanie tereny płaskie, DP1076S
 • Humusowanie i profilowanie tereny płaskie, 435+700-436+300 P, 436+700-437+000 P
 • Prace porządkowe, Łącznica BC
 • Wykonywanie nawierzchni bitumicznej, Węzeł Blachownia
 • Pompowanie wody, Węzeł Blachownia
 • Zagęszczanie KŁSM, Rondo Blachownia+ Ł. BC  km 0+000-0+120
 • Prace porządkowe, DP1076S
 • Hydro-obsiew skarp i terenów płaskich, Węzeł Blachownia
 • Warstwa wiążąca z BA, DK 46,
 • Podbudowa z BA, Rondo, Łącznica BC
 • Skropienie warstw bitumicznych, Rondo, Łącznica BC
 • Profilowanie zjazdu z drogi DP-12 (wbudowanie kruszywa 0-31,5 pod asfalt KŁSM), DP-12
 • Zagęszczanie KŁSM, DP-12
 • Humusowanie tereny płaskie, łącznica BC
 • Dowóz i załadunek materiału, 436+000
 • Prace porządkowe, Rondo Blachownia
 • Roboty naprawcze nawierzchni bitumicznej, ciąg główny, jezdnia lewa
 • Podbudowa z BA, warstwa wiążąca z BA i skropienie warstw, Rondo i Łącznica BC

Wykonawca w tygodniu 18 wykonał następujące roboty:

 • Frezowanie drogi, DK46
 • Korytowanie (KRZ), DK46
 • Profilowanie tereny płaskie, 436+500-437+000 P
 • Zagęszczanie KŁSM,  DK46
 • Prace porządkowe, Rondo Blachownia
 • Pompowanie wody, Rondo Blachownia
 • Naprawa rozmyć skarp, humusowanie, prace wykończeniowe, węzeł Rząsawa
 • Wykonywanie umocnienia rowu, węzeł Rząsawa
 • Prace naprawcze, DP12
 • Nawierzchnia bitumiczna, Rondo Blachownia
 • Profilowanie warstwy KRZ, DK46
 • Warstwy bitumiczne i prace wykończeniowe, zjazd na DP12
 • Wbudowanie mieszanki (kruszywo 0-31,5+piasek 50/50), DK46
 • Zagęszczanie w-wy KRZ, DK46
 • Wbudowanie kruszywa 0-31,5 pod chodnik, Rondo Blachownia
 • Prace naprawcze, ciąg główny
Ostatnia aktualizacja: 2023-09-07
-A A +A