Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2020-03

Postęp robót drogowych i branżowych (10 - 13 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 10 wykonał następujące roboty:

 • Naprawa i utrzymanie dróg serwisowych
 • Humusowanie, DP12
 • Humusowanie skarpy rowu, naprawa erozji, w. Blachownia ł. BC
 • Wbudowanie i profilowanie kruszywa na pobocze ł. BC, w. Blachownia
 • Uzupełnienie pobocza piaskiem, w. Blachownia ł. BC
 • Wymiana gruntu, wbudowanie kruszywa - rondo Blachownia, w. Blachownia
 • Profilowanie kruszywa, w. Blachownia
 • Profilowanie warstwy KRZ, w. Blachownia
 • Prace porządkowe, humusowanie, 430+000 Dp12
 • Montaż wylotów, kanał 77
 • Prace na pompowni
 • Wbudowanie mieszanki na warstwę KŁSC, w. Blachownia
 • Obrukowanie wylotów, kanał 77

Wykonawca w tygodniu 11 wykonał następujące roboty:

 • Wymiana gruntu - wbudowanie kruszywa 60/150, Węzeł Blachownia
 • Wbudowanie warstwy mrozoochronnej, Węzeł Blachownia
 • Profilowanie skarpy Rondo Blachownia, Węzeł Blachownia
 • Humusowanie skarpy Łącznica BC i A (uzupełnianie humusu do pobocza), Węzeł Blachownia
 • Profilowanie skarpy i rowu lewa str., 435+000
 • Pompowanie wody Rondo Blachownia, Węzeł Blachownia
 • Prace porządkowe, 435+400
 • Montaż wylotów (92,93), korytka + obrukowanie
 • Obrukowanie DN 600, Łącznica A km 0+369,35
 • Poprawki w pasie rozdziału, 425+300 - 425+700
 • Prace porządkowe- humusowanie, 430+300
 • Załadunek materiału z wymiany gruntu rondo Blachownia, Węzeł Blachownia ł. BC
 • Wbudowanie kruszywa 0-31,5 - wjazdy gospodarcze, DP1076S
 • Humusowanie rowu i tereny płaskie - poprawki po poprzednim Wykonawcy, DP1076S
 • Humusowanie, skarpy, rowu i terenów płaskich, DP1076S
 • Prace porządkowe, DP1076S
 • Humusowanie skarpy, uzupełnienie humusu do gabionów (poprawki), 434+300-434+400 str. P
 • Odhumusowanie pod chodnik, DK46
 • Humusowanie skarpy, rowu pod obiektem WA-370 (poprawki), DP15
 • Montaż włazów D77.5, D72.6, D72.7, D72.8, D72.9, D76.2
 • Montaż kinety i zasuwy na studni D76,2
 • Montaż drenażu fi200 - konstr. Zach., WK-373
 • Humusowanie i naprawa skarpy, 433+500 P
 • Kopanie rowu i humusowanie, 434+400 P
 • Wykonanie fundamentu zastawek kanałowych na rowach autostradowych, 426+290, 426+300, 426+355-426+487
 • Ekrany akustyczne- pale, w. Blachownia
 • Humusowanie skarpy i rowu, DP14
 • Odhumusowanie pod chodnik, DK43
 • Humusowanie skarpy, rowu, terenów płaskich (poprawki), DP15

Wykonawca w tygodniu 12 wykonał następujące roboty:

 • Naprawa i utrzymanie dróg serwisowych, 429+250-433+400
 • Odhumusowanie - prace porządkowe, DP12
 • Maprawa skarpy prawej (humusowanie skarpy i rowu), 433+400
 • Humusowanie skarpy, rowu, terenów płaskich – poprawki, DP14                            
 • Humusowanie skarpy, rowu, terenów płaskich, DP1076S
 • Humusowanie skarpy, rowu – poprawki, DP15
 • Montaż zastawki, kanał 76
 • Wykonanie fundamentu zastawek kanałowych na rowach autostradowych, 426+290, 426+300, 426+355-426+487           
 • Zagęszczenie zasypek przy zastawkach, 426+300
 • Naprawa rozmyć skarp, 423+400, 422+900-423+300, 424+000-424+300, 422+600-422+800, 424+300-424+500
 • Usuwanie usterek na balustradach, WA-357, WD-356
 • Montaż ażurów na piaskownikach przy st. D73.18, D73,16, D77.5, kanał 73
 • Humusowanie stożka skarpy, kopanie rowu przy obiekcie WA-374
 • Ułożenie krawężnika, DP
 • Ułożenie podbudowy z KŁSM gr. 20 cm, DP
 • Ułożenie kostki betonowej gr. 8 cm, DP
 • Rozbiórka przejazdu ł. BC, w. Blachownia
 • Kopanie i humusowanie rowu ł. BC, w. Blachownia
 • Przewóz prefabrykatów (prace porządkowe), 436+000
 • Pompowanie wody, pompowanie wody
 • Profilowanie terenów płaskich, DP1076S
 • Prace porządkowe (gabiony), DP12
 • Prace porządkowe (gabiony), kanał 77
 • Ponowny montaż przykanalika od st. D77.7.1, kanał 77
 • Montaż kraty na wylocie D76.1_W oraz kraty na piaskowniku przy st. Wpadowej D73.16
 • Nawierzchnia żywiczna na kapie chodnikowej j. Opole, PM DK46-1
 • Prace porządkowe, 435+000
 • Poprawki robót brukarskich, węzeł Lgota
 • Wykonywanie wzmocnienia rowów, węzeł Rząsawa
 • Obrukowanie wylotów przepustów, węzeł Rząsawa
 • Poprawki robót brukarskich, węzeł Rząsawa
 • Humusowanie, udrażnianie rowu (poprawki przy obrukach ścieku skarpowego po firmach podwykonawczych), ł. BC w. Blachownia
 • Prace porządkowe, DP1076S

Wykonawca w tygodniu 13 wykonał następujące roboty:

 • Humusowanie, skarpy rowu, terenów płaskich str. Lewa, 434+000, 435+000-435+400
 • Odhumusowanie pod chodnik, DK46
 • Humusowanie i udrażnianie rowu, ł. BC w. Blachownia
 • Prace porządkowe, ł. BC w. Blachownia
 • Poprawki robót brukarskich, w. Lgota
 • Wykonywanie wzmocnienia rowów, w. Lgota
 • Obrukowanie wylotów przykanalików, w. Lgota
 • Poprawki humusowania, w. Lgota
 • Humusowanie, DS29
 • Poprawki robót brukarskich, DP06, DP07, DP08
 • Naprawa i utrzymanie dróg serwisowych, 429+250-433+400
 • Prace porządkowe DP12, DP1076S
 • Wykonywanie wzmocnień rowów, w. Rząsawa
 • Obrukowanie wylotów przykanalików, w. Rząsawa
 • Prace porządkowe, 436+000, 435+000
 • Wbudowanie mieszanki pod chodnik (kruszywo 0-31,5 +piasek), DK46
 • Prace porządkowe, ł. BC w. Blachownia
 • Profilowanie i humusowanie skarpy, rowu, ł. BC w. Blachownia
 • Profilowanie skarpy, ł. BC w. Blachownia
 • Pompowanie wody, ł. BC w. Blachownia
 • Naprawa rozmyć skarp, 424+700-427+700
 • Poprawki humusowania, 421+000-424+000
 • Poprawki poboczy, DP06
 • Pompowanie wody, rondo Blachownia
 • Humusowanie rowu terenów płaskich, DP1076S
 • Humusowanie skarpy, DK46
Ostatnia aktualizacja: 2023-09-07
-A A +A