Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2020-02

Postęp robót drogowych i branżowych (06 - 09 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 06 wykonał następujące roboty:

Roboty Drogowe:

 • Profilowanie pozostałości materiału na hałdach , MOP Zachód
 • Obrukowanie DN600, DP15
 • Umacnianie wylotów przepustów, w. Lgota
 • Umocnienie rowu, DK46-1
 • Profilowanie pozostałości materiału na hałdach, MOP Gorzelanka Zachód
 • Naprawa rozmyć skarp i rowów, W. Lgota
 • Rekultywacja terenu po wytwórni Budpol
 • Rozbiórka hałdy humusu na węźle Lgota, węzeł Lgota

Roboty Branżowe i pozostałe:

 • Montaż włazów , kanał 73
 • Prace porządkowe, kanał 73

 

Wykonawca w tygodniu 07 wykonał następujące roboty:

Roboty Drogowe:

 • Naprawa i utrzymanie dróg serwisowych
 • Plantowanie terenów płaskich - MOP Gorzelanka
 • Obrukowywanie DN600 - 436+134,65; 436+315,86; 0+574,4 ł. BC
 • Prace porządkowe - MOP Gorzelanka    

Roboty Branżowe i pozostałe:

 • Nasyp z dokopu - 429+350 L
 • Umocnienie rowu - DK46.1

Wykonawca w tygodniu 08 wykonał następujące roboty:

Roboty Drogowe:

 • Humusowanie, TG
 • Podbudowa z KŁSM, Plac do zawracania DP12
 • Naprawa i utrzymanie dróg serwisowych, TG
 • Humusowanie i profilowanie rowu, Łącznica A i Łącznica BC za podwaliną ekranu
 • Humusowanie i profilowanie pasa rozdziału, Łącznica BC w. Blachownia
 • Frezowanie, DK-46
 • Wymiana gruntu, Węzeł Blachownia                                               
 • Naprawa rowów, Łącznica BC
 • Poszerzenie drogi serwisowej, DS44
 • Wymiana gruntu rondo Blachownia, Węzeł Blachownia
 • Profilowanie warstwy KRZ , Węzeł Blachownia
 • Wbudowanie i profilowanie kruszywa, Łącznica BC
 • Korytowanie i profilowanie warstwy (KRZ-20), DK46
 • Równiarka profilowanie, DK46
 • Humusowanie, DK46, DP12
 • Humusowanie skarp i rowów, Węzeł Blachownia łącznica A

Roboty Branżowe i pozostałe:

 • Obsypywanie słupów, TG
 • Pobocza, DP12, zjazd, plac
 • Uzupełnienie poboczy piaskiem, Łącznica BC w. Blachownia

Wykonawca w tygodniu 09 wykonał następujące roboty:

 • Naprawa i utrzymanie dróg serwisowych
 • Humusowanie, DP12
 • Humusowanie skarpy rowu, naprawa erozji, w. Blachownia ł. BC
 • Wbudowanie i profilowanie kruszywa na pobocze ł. BC, w. Blachownia
 • Uzupełnienie pobocza piaskiem, w. Blachownia ł. BC
 • Wymiana gruntu, wbudowanie kruszywa - rondo Blachownia, w. Blachownia
 • Profilowanie kruszywa, w. Blachownia
 • Profilowanie warstwy KRZ, w. Blachownia
 • Prace porządkowe, humusowanie, 430+000 Dp12
 • Montaż wylotów, kanał 77
 • Prace na pompowni
 • Wbudowanie mieszanki na warstwę KŁSC, w. Blachownia
 • Obrukowanie wylotów, kanał 77
Ostatnia aktualizacja: 2023-09-07
-A A +A