Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2020-01

Postęp robót drogowych i branżowych (01 - 05 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 01 wykonał następujące roboty:

Roboty Drogowe:

 • Montaż wypełnień ekranów akustycznych
 • Montaż ogrodzenia
 • Montaż elementów BRD

Wykonawca w tygodniu 02 wykonał następujące roboty:

Roboty Drogowe:

 • Montaż wylotów, sekcja 4                                          
 • Prace przygotowawcze, kanał 73, 77                                     
 • Obrukowanie PEHD600 ł. BC km 1+100, ł. BC km 1+100                                
 • Obrukowanie PEHD600 ł. D km 0+199, ł. D km 0+200                     
 • Obrukowanie stożków podpora A, MA/PZ-364                                 
 • Profilowanie nasypu stożka podpora B str. P, MA/PZ-364                                            
 • Umocnienie półki pod obiektem podp. B, WA-375                                          
 • Zbrojenie płyty zespalającej jezdnia Opole, PM DK46-1                                                
 • Montaż wylotu 116, 0+144                                        
 • Montaż wylotu 129, 0+045                                        
 • Kopanie rowu, DS20                      
 • Układanie ścieków muldowych, WA-357
 • Obrukowanie PEHD600 ł. A km 0+125 1 kpl.                      
 • Uzupełnienie izolacji cienkiej podpór, WA-374
 • Kopanie dodatkowego rowu, WD-358 do MA/PZ-359                                    
 • Ściek muldowy pod obiektem, WD-361
 • Wyrównanie rowu pod obiektem, WA-357
 • Montaż schodów skarpowych na podporze B, MA/PZ-364

Roboty Branżowe i pozostałe:

 • Montaż studni D78.2.2 DN1000, kanał 78
 • Kanał od st. DN78.2.2-DN78.2.3, kanał 78
 • Montaż pompowni, kanał 76     
 • Obrukowanie DN1500 PA23A, 436+745
 • Montaż wylotu 113                        
 • Montaż wylotu 122

Wykonawca w tygodniu 03 wykonał następujące roboty:

Roboty Drogowe:

 • Naprawa i utrzymanie dróg serwisowych, TG                    
 • Profilowanie skarp, TG 
 • Nasyp z wykopu, TG
 • Humusowanie, TG
 • Rozbiórka nasypu, TG   
 • Obrukowanie DN1000 PD WB5, WB4, WB3
 • Montaż wylotu 121, 120, 119, 112, 111, 118, 110, 108, 117, 109, 115, 114
 • Betonowanie płyty zespalającej - j. Opole, PM DK46-1   
 • Rozbiórka wału ziemnego, TG
 • Układanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe nr 2 i 3 - j. Opole, PM DK46-1
 • Montaż st. DN1000PD WB4
 • Zbrojenie, deskowanie, betonowanie płyty przejściowej nr 2 i 3 - j. Opole, PM DK46-1
 • Wykop, TG

Roboty Branżowe i pozostałe:

 • Montaż pompowni, montaż igieł, kanał 77
 • Roboty na kanale D78.2.2, kanał 78
 • Montaż rur na wyjściu awaryjnym, TG
 • Kopanie rowu, DS20
 • Sprzątanie przy zbiorniku, kanał 77
 • Czyszczenie przepustu, łącznica G

Wykonawca w tygodniu 04 wykonał następujące roboty:

Roboty Drogowe:

 • Prace drogowe:
 • Naprawa i utrzymanie dróg serwisowych, 429+250-433+400                                      
 • Montaż przepustu i wykop                        
 • Profilowanie skarp, TG                 
 • Kopanie rowu, DS20                      
 • Prace brukarskie, DK43, DS45
 • Prace brukarskie, DD45
 • Pobocza, DS44
 • Prace brukarskie - wyloty na nasypach, w. Lgota ł. E i C
 • Wykop i profilowanie rowu autostradowego, 429+560
 • Humusowanie, TG
 • Dokańczanie ścieków skarpowych przy rowach, WA-357
 • Prace porządkowe, MOP Gorzelanka
 • Plantowanie terenów płaskich, 431+600-432+600

Roboty Branżowe i pozostałe:

 • Roboty na kanale D77.5.1-D77.5 SW, kanał 77
 • prace w rejonie przepompowni, kanał 77
 • Obrukowanie DN600 DP12, DP12            
 • Roboty na kanale 77.5.1-D77.5 DW, DN500, kanał 77     

Wykonawca w tygodniu 05 wykonał następujące roboty:

Roboty Drogowe:

 • Naprawa i utrzymanie dróg serwisowych, TG
 • Profilowanie skarp, TG                                 
 • Wykop - rów autostradowy, TG
 • Humusowanie                                                
 • Obrukowanie DN600, 434+976,76
 • Montaż rur DN600, 435+424,72
 • Montaż st. D77.5 SW
 • Zbrojenie kapy chodnikowej, PM DK46-1
 • Betonowanie kap chodnikowych, PM DK46-1

Roboty Branżowe i pozostałe:

 • Roboty na kanale D77.5.1-D.77.5 SW, kanał 77
 • Naprawa poboczy i rowów z kruszywa, w. Lgota
 • Montaż zastawki, kanał 73
 • Próba szczelności na kanale tłocznym, kanał 73
 • Umocnienie cieku w przepuście, PM DK46-1
 • Obrukowanie DN600 DP1076S

    

Ostatnia aktualizacja: 2023-09-07
-A A +A