Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2019-04

Postęp robót drogowych i branżowych (14 - 18 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 14 wykonał następujące roboty:

Roboty Drogowe:

 • Bieżące naprawy dróg technologicznych
 • Transport i hałdowanie kruszyw
 • TG 416+800-417+380 – budowa warstw nasypu
 • DS. 27 0+550-0+900 – kopanie rowów
 • MOP Zachód 1+360-1+541- budowa warstwy nasypu
 • TG 416+800-417+380 - skarpowanie
 • TG 419+500-419+600 str. L – skarpowanie
 • Łącznica BC 0+000-0+841 – zagęszczanie poboczy
 • Łącznica B 0+000-0+215.25 – zagęszczanie poboczy
 • Łącznica BC 0+000-0+349.85 – zagęszczanie poboczy

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Przeprowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego

Roboty Branżowe i pozostałe:

 • Budowa kanalizacji deszczowej
 • Oświetlenie

Wykonawca w tygodniu 15 wykonał następujące roboty:

Roboty Drogowe:

 • Bieżąca naprawa dróg technologicznych
 • Transport i hałdowanie kruszyw
 • DS. 27 - 0+000-0+900 – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
 • W Rząsawa Łącznica C 0+000-0+684 - zagęszczanie poboczy
 • TG 418+233-418+861 – profilowanie i zagęszczanie pasa rozdziału
 • TG 418+900-419+031 jezdnia zbiorczo-rozprowadzająca – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie str. P
 • Profilowanie ulepszonego podłoża Węzeł Lgota ŁC: 0+000-0+184,5
 • Profilowanie ulepszonej warstwy 1 Węzeł Lgota ŁBC: 0+000-0+157
 • Profilowanie i zagęszczanie ulepszonej warstwy 1 Węzeł Lgota ŁBC: 0+245-0+310; 0+310-0+700
 • Zagęszczanie ulepszonego podłoża Węzeł Lgota ŁC: 0+000-0+185
 • Profilowanie i zagęszczenie KŁSM DK43:0+000-0+200; 0+200-0+420
 • Profilowanie i zagęszczenie ulepszonego podłoża Węzeł Lgota ŁE: 0+000-0+100
 • Profilowanie i zagęszczenie podłoża Węzeł Lgota ŁH: 0+060-0+200

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Przeprowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego

Roboty Branżowe i pozostałe:

 • Budowa kanalizacji deszczowej
 • Oświetlenie

Wykonawca w tygodniu 16 wykonał następujące roboty:

Roboty Drogowe:

 • Bieżąca naprawa dróg technologicznych
 • Transport i hałdowanie kruszyw
 • Profilowanie i zagęszczenie KŁMS DK43: 0+000-0+420
 • Profilowanie i zagęszczenie Węzeł Lgota ŁE: 0+094-0+283; 0+283-0+380 KŁMS - warstwa nr I
 • Profilowanie i zagęszczenie warstwy mrozoochronnej DP08:0+000-0+120
 • Profilowanie i zagęszczenie warstwy mrozoochronnej: 427+500-428+050; 432+200-432+600
 • KŁSM DP08: 0+000-0+120
 • Profilowanie i zagęszczenie warstwy 1 DK43: 1+280-1+370
 • Profilowanie i zagęszczanie ulepszonej warstwy 1 DK43: 1+250-1+370
 • Profilowanie i zagęszczenie KŁMS DP08: 0+000-0+140
 • Zagęszczanie warstwy 2: 429+620-429+660
 • Profilowanie pod płytę przejściową WA 363 pod „B”
 • Zagęszczanie ulepszonego podłoża: 428+200-429+420 - warstwa nr I
 • Zagęszczanie warstwy 1 Węzeł Lgota ŁH: 0+098-0+207; 0+207-0+310 - podłoże
 • Zagęszczenie warstwy 1 Węzeł Lgota ŁE: 0+283-0+380 - kruszywo
 • Ulepszenie warstwy 1 Węzeł Lgota ŁBC: 0+000-0+157
 • Profilowanie warstwy mrozoochronnej: 427+500-427+700 (L)
 • DS.. 27- 0+000-0+900- budowa warstwy technologicznej z KŁSM
 • TG 419+500-419+600 – skarpowanie str. P

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Przeprowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego

Roboty Branżowe i pozostałe:

 • Budowa kanalizacji deszczowej
 • Oświetlenie

Wykonawca w tygodniu 17 wykonał następujące roboty:

Roboty Drogowe:

 • Bieżąca naprawa dróg technologicznych
 • Transport i hałdowanie kruszyw
 • Profilowanie warstwy mrozoochroonnej w km: 427+700-427+850
 • Profilowanie, zagęszczenie i uzupełnienie warstwy mrozoochronnej 20 cm: 427+800-428+050
 • GWN Węzeł Lgota Łącznica BC: 0+000-0+160
 • Ulepszone podłoże pod konstrukcję Węzeł Lgota ŁB: 0+070-0+120
 • Ulepszone podłoże pod konstrukcję Węzeł Lgota ŁBC: 0+450-0+500
 • Ulepszone podłoże pod konstrukcję Węzeł Lgota ŁH: 0+080-0+220
 • Ulepszona warstwa 1 Węzeł Lgota ŁH: 0+080-0+220
 • Nasyp warstwa 9 w km: 433+500-433+550
 • Profilowanie i zagęszczenie GWN Węzeł Lgota ŁBC w km: 0+000-0+160
 • Profilowanie i zagęszczenie podłoża Węzeł Lgota ŁH w km: 0+070-0+220
 • Profilowanie i zagęszczenie warstwy 4 DP13: 0+310-0+420
 • Profilowanie i zagęszczenie warstwy 1 w km: 429+420-429+470
 • Profilowanie i zagęszczenie podłoża Węzeł Lgota ŁB w km: 0+070-0+120
 • Profilowanie i zagęszczenie podłoża w km:433+150-433+300
 • DS. 27 0+000-0+900- budowa i profilowanie warstwy technologicznej z KŁSM
 • TG 418+300-418+800- humusowanie pasa rozdziału
 • TG 417+600-418+100- profilowanie rowu pod geokratę
 • TG 421+600-421+900- profilowanie warstwy W2
 • TG 418+300-418+800- profilowanie pasa rozdziału
 • Wykop w km: 425+500
 • Uzupełnienie i profilowanie wraz z zagęszczeniem w km: 436+150-426+330

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Przeprowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego

Roboty Branżowe i pozostałe:

 • Budowa kanalizacji deszczowej
 • Oświetlenie

Wykonawca w tygodniu 18 wykonał następujące roboty:

Roboty Drogowe:

 • Bieżąca naprawa dróg technologicznych
 • Transport i hałdowanie kruszyw
 • Wykop w km: 425+500
 • Profilowanie pasa rozdziału  w km: 418+300-418+800
 • Profilowanie warstwy KŁSM DS27 0+000-0+900
 • Ulepszanie warstwy nasypu w km: 433+200-433+300
 • Drenaż w km: 432+075-432+200, 436+750-436+885, 437+000-437+500

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Przeprowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego

Roboty Branżowe i pozostałe:

 • Budowa kanalizacji deszczowej
Ostatnia aktualizacja: 2019-10-10
-A A +A