Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2019-03

Postęp robót drogowych i branżowych (10 - 13 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 10 wykonał następujące roboty:

Roboty Drogowe:

 • Zimowe utrzymanie dróg krajowych
 • Transport i hałdowanie kruszyw
 • TG 419+600-419+700 str. P - kucie skarp w skale do rzędnej
 • TG 417+200-417+380 - ulepszenie warstw nasypu
 • TG 416+800-417+380 – budowa 5 warstwy nasypu

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Przeprowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego

Roboty Branżowe i pozostałe:

 • Budowa kanalizacji deszczowej – GRP
 • Sieć wodociągowa- MOP Wierzchowisko Zachód
 • Wykop koryta rzeki i ubezpieczenie dna mocowaniem typ C- Gorzelanka
 • Oświetlenie

Wykonawca w tygodniu 11 wykonał następujące roboty:

Roboty Drogowe:

 • Bieżące naprawy dróg technologicznych
 • Zimowe utrzymanie dróg technologicznych
 • Zimowe utrzymanie dróg krajowych
 • Transport i hałdowanie kruszyw
 • TG 419+600-419+700 str. P - kucie skarp w skale do rzędnej
 • TG 417+200-417+380 - ulepszenie warstw nasypu
 • TG 416+800-417+380 - budowa 5 warstwy nasypu
 • MOP Zachód 1+360-1+541- ulepszanie warstwy nasypu
 • DS. 27 0+550-0+900- budowa warstwy nasypu

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Przeprowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego

Roboty Branżowe i pozostałe:

 • Budowa kanalizacji deszczowej – GRP
 • Kanalizacja sanitarna
 • Oświetlenie

Wykonawca w tygodniu 12 wykonał następujące roboty:

Roboty Drogowe:

 • Bieżące naprawy dróg technologicznych
 • Zimowe utrzymanie dróg technologicznych
 • Zimowe utrzymanie dróg krajowych
 • Transport i hałdowanie kruszyw
 • TG 419+255-419+715 str. P - kucie skarp w skale do rzędnej
 • TG 416+800-417+380 - ulepszenie  i budowa warstw nasypu
 • MOP Zachód 1+360-1+541- ulepszenie warstwy nasypu
 • DS. 27 0+550-0+900- budowa i ulepszenie warstwy nasypu
 • TG 417+600-417+900 str. L - budowa 6 warstwy nasypu
 • TG 416+807-416+817 str. L - ulepszenie 14 warstwy nasypu
 • TG 420+400-420+700 str. P - humusowanie

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Przeprowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego

Roboty Branżowe i pozostałe:

 • Budowa kanalizacji deszczowej – GRP
 • Kanalizacja sanitarna
 • Oświetlenie

Wykonawca w tygodniu 13 wykonał następujące roboty:

Roboty Drogowe:

 • Bieżące naprawy dróg technologicznych
 • Transport i hałdowanie kruszyw
 • TG 419+255-419+715 str. L + P - kucie skarp w skale do rzędnej
 • TG 416+800-417+380 - budowa warstw nasypu
 • TG 422+250-422+770 str. P – humusowanie + hydroobsiew
 • TG 420+700-421+400 str. P - humusowanie
 • MOP Zachód 1+360-1+541- budowa warstwy nasypu

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Przeprowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego

Roboty Branżowe i pozostałe:

 • Budowa kanalizacji deszczowej – GRP
 • Oświetlenie
 
 
 
Ostatnia aktualizacja: 2019-10-10
-A A +A