Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2019-02

Postęp robót drogowych i branżowych (06 - 09 tydzień)

Wykonawca w 06 tygodniu wykonał następujące roboty:

Roboty Drogowe:

 • Bieżące naprawy dróg technologicznych
 • Zimowe utrzymanie dróg technologicznych
 • Zimowe utrzymanie dróg krajowych
 • Transport i hałdowanie kruszyw
 • Profilowanie skarp w skale w km: 419+600-419+700 str. L
 • Drenaż

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego

Roboty Branżowe i pozostałe

 • Budowa kanalizacji deszczowej – GRP
 • Sieć wodociągowa- MOP Wierzchowisko Zachód
 • Wykop koryta rzeki i ubezpieczenie dna mocowaniem typ C- Gorzelanka
 • Oświetlenie

Wykonawca w 07 tygodniu wykonał następujące roboty:

Roboty Drogowe:

 • Bieżące naprawy dróg technologicznych
 • Zimowe utrzymanie dróg technologicznych
 • Zimowe utrzymanie dróg krajowych
 • Transport i hałdowanie kruszyw
 • Profilowanie skarp w skale w km: 419+600-419+700 str. L
 • Drenaż

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego

Roboty Branżowe i pozostałe

 • Budowa kanalizacji deszczowej – GRP
 • Sieć wodociągowa- MOP Wierzchowisko Zachód
 • Wykop koryta rzeki i ubezpieczenie dna mocowaniem typ C- Gorzelanka
 • Oświetlenie

Wykonawca w 08 tygodniu wykonał następujące roboty:

Roboty Drogowe:

 • Bieżące naprawy dróg technologicznych
 • Zimowe utrzymanie dróg technologicznych
 • Zimowe utrzymanie dróg krajowych
 • Transport i hałdowanie kruszyw
 • Profilowanie skarp w skale w km: 419+600-419+700 str. L
 • Naprawa wymyć w skarpach w km: 428+050-428+000

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego

Roboty Branżowe i pozostałe

 • Budowa kanalizacji deszczowej – GRP
 • Sieć wodociągowa- MOP Wierzchowisko Zachód
 • Wykop koryta rzeki i ubezpieczenie dna mocowaniem typ C- Gorzelanka
 • Oświetlenie

Wykonawca w 09 tygodniu wykonał następujące roboty:

Roboty Drogowe:

 • Bieżące naprawy dróg technologicznych
 • Zimowe utrzymanie dróg technologicznych
 • Zimowe utrzymanie dróg krajowych
 • Transport i hałdowanie kruszyw
 • TG 419+600-419+700 str. P - kucie skarp w skale do rzędnej
 • TG 416+800-417+300 - ulepszanie warstw nasypu
 • TG 417+600-417+900 - ulepszenie warstw nasypu
 • Profilowanie pasów technologicznych w km: 431+200-431+500

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego

Roboty Branżowe i pozostałe

 • Budowa kanalizacji deszczowej – GRP
 • Sieć wodociągowa- MOP Wierzchowisko Zachód
 • Wykop koryta rzeki i ubezpieczenie dna mocowaniem typ C- Gorzelanka
 • Oświetlenie
Ostatnia aktualizacja: 2019-10-10
-A A +A