Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2019-01

Postęp robót drogowych i branżowych (01 - 05 tydzień)

Wykonawca w 01 tygodniu wykonał następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • Bieżące naprawy dróg technologicznych

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego

Roboty branżowe i pozostałe:

 • Kanalizacja deszczowa

Wykonawca w 02 tygodniu wykonał następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • Bieżące naprawy dróg technologicznych
 • Zimowe utrzymanie dróg technologicznych
 • Zimowe utrzymanie dróg krajowych
 • Transport i hałdowanie kruszywa

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego

Roboty branżowe i pozostałe:

 • Budowa kanalizacji deszczowej – GRP
 • Łączność autostradowa
 • Oświetlenie

Wykonawca w 03 tygodniu wykonał następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • Bieżące naprawy dróg technologicznych
 • Zimowe utrzymanie dróg technologicznych
 • Zimowe utrzymanie dróg krajowych
 • Transport i hałdowanie kruszywa
 • Drenaż

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego

Roboty branżowe i pozostałe:

 • Budowa kanalizacji deszczowej – GRP
 • Oświetlenie

Wykonawca w 04 tygodniu wykonał następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • Bieżące naprawy dróg technologicznych
 • Zimowe utrzymanie dróg technologicznych
 • Zimowe utrzymanie dróg krajowych
 • Transport i hałdowanie kruszyw
 • Drenaż

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego

Roboty branżowe i pozostałe:

 • Budowa kanalizacji deszczowej – GRP
 • Oświetlenie

Wykonawca w 05 tygodniu wykonał następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • Bieżące naprawy dróg technologicznych
 • Zimowe utrzymanie dróg technologicznych
 • Zimowe utrzymanie dróg krajowych
 • Transport i hałdowanie kruszyw
 • Kucie skarp w skale do rzędnej w km: 419+600-419+700 str. L
 • Drenaż

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego

Roboty branżowe i pozostałe:

 • Budowa kanalizacji deszczowej – GRP
 • Sieć wodociągowa- MOP Wierzchowisko Zachód
 • Wykop koryta rzeki i ubezpieczenie dna mocowaniem typ C- Gorzelanka
 • Oświetlenie
Ostatnia aktualizacja: 2019-10-10
-A A +A