Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2018-12

Postęp robót drogowych i branżowych (49 - 52 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 49 wykonał następujące roboty:

Roboty Drogowe

 • Bieżące naprawy dróg technologicznych
 • Hałdowanie kruszywa
 • Naprawa płotków herpetologicznych i wykoszenia
 • Wykop w km: 428+300-128+400, 425+480-425+600
 • Nasyp w km: 429+516-429+560, 429+622-429+650, 426+800-427+000, 416+800-417+350
 • Humusowanie w km 435+759-436+400, 422+200-422+700 W Rząsawa ŁD 0+400-0+560 str. P
 • GWN w km: 429+516-429+525, 426+000-426+275
 • Ulepszenie w km: 433+220-433+290
 • Warstwa mrozoochronna gr.20 cm w km: 427+500-427+700
 • Wykop DP-08 w km: 0+000-0+100
 • Nasyp DS42 w km: 0+000-0+200
 • Nasyp DS44 w km: 0+000-0+200
 • Ulepszenie DP1076S w km: 0+350-0+750
 • Warstwa mrozoochronna DP1076S w km: 0+350-0+750
 • MOP Wierzchowisko Zachód (w. Rząsawa) Budowa warstw nasypu
 • MOP Wierzchowisko Wschód (w. Rząsawa) Wykop i budowa warstwy nasypu
 • TG 419+000-419+150 str. L Wykonanie skarp, rowów i poboczy
 • TG 421+000-421+200 str. P Wykonanie skarp
 • TG 422+400-422+500 str. L Wykonanie skarp
 • Dolna i górna warstwa podbudowy- DK43 0+600-1+050
 • Montaż słupów ekranów akustycznych: EP1, EL2,
 • Wykonanie pali pod ekrany akustyczne: EP25, EP28

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Bieżące naprawy ogrodzeń dla herpetofauny
 • Prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • Oświetlenie
 • Melioracje
 • Łączność autostradowa
 • Budowa kanalizacji deszczowej – GRP

Wykonawca w tygodniu 50 wykonał następujące roboty:

Roboty Drogowe

 • Bieżące naprawy dróg technologicznych
 • Hałdowanie kruszywa
 • Naprawa płotków herpetologicznych i wykoszenia
 • Wykop w km: 428+300-428+400, 427+500-427+700, 427+800-427+900, 422+500-422+550
 • Nasyp w km: 427+350-427+450, 426+800-426+950, 416+800-417+000
 • Humusowanie w km:435+759-436+400, 422+200-422+700 W Rząsawa ŁD 0+400-0+560 str. P
 • GWN : WA-366, WA-365
 • Ulepszenie podłoża DP-08 w km: 0+000-0+100
 • Warstwa mrozoochronna gr.25 cm DP-08 w km:  0+000-0+100
 • Wykop DP-08 w km: 0+050-0+080
 • MOP Wierzchowisko Zachód (w. Rząsawa) – wykop, budowa warstwy nasypu
 • TG 420+500-420+600 str. P – skarpowanie
 • W Rząsawa Łącznica BC 0+550-0+700 str. L- zagęszczanie pobocza
 • DK1 0+300-0+400 str. L - kopanie rowu
 • W Rząsawa Łącznica C 0+100-0+500 str. P – kopanie rowu
 • TG 418+250-418+780 – nasyp w pasie rozdziały
 • TG 421+590-421+906 – budowa warstwy mrozoochronnej
 • TG 418+425-418+550 str. L – kopanie rowu
 • W Rząsawa Łącznica A 0+100-0+200 str. L - humusowanie
 • TG 418+300-418+400 str. P, 435+759-436+400 – humusowanie
 • TG 418+900-419+000 str. P – kopanie rowu
 • Montaż slupów ekranów akustycznych: EL2
 • Drenaż

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Bieżące naprawy ogrodzeń dla herpetofauny
 • Prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • Oświetlenie
 • Melioracje
 • Budowa kanalizacji deszczowej – GRP

Wykonawca w tygodniu 51 wykonał następujące roboty:

Roboty Drogowe

 • Bieżące naprawy dróg technologicznych
 • Hałdowanie kruszywa
 • Wykop w km: 427+800-428+000
 • Nasyp w km: 427+000-427+100
 • Humusowanie w km: 420+800 - 421+000 str. P, 422+300 - 422+500 str. L
 • Ulepszenie podłoża DP-08 w km:  0+050-0+110
 • Warstwa mrozoochronna gr. 25 cm na DP-08 w km: 0+050-0+120, 0+000-0+030
 • Uzupełnianie poboczy w km: 437+050 - 437+800
 • Drenaż

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Naprawa płotków herpetologicznych i wykoszenia
 • Prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego

Prace branżowe i pozostałe:

 • Roboty melioracyjne
 • Budowa kanalizacji deszczowej - GRP
 • Oświetlenie

Wykonawca w tygodniu 52 wykonał następujące roboty:

Roboty Drogowe

 • Bieżące naprawy dróg technologicznych

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego

Prace branżowe i pozostałe:

 • Roboty melioracyjne
Ostatnia aktualizacja: 2019-10-10
-A A +A