Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2018-11

Postęp robót drogowych i branżowych (45 - 48 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 45 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Hałdowanie kruszywa
 • Wykop w km: 434+400-434+500, 429+300-429+400, 427+500-427+800, 423+000-423+100, 428+400-428+500, 425+480 - 425+600, DS32: 0+000-0+040
 • Nasyp w km: 434+800-434+900, 429+516-429+560, 429+620-429+650,  429+370-429+400, 433+400-433+420, 426+440 - 426+400, 426+290 - 426+304, DP07: 0+180-0+240, DP07: 0+300-0+500, DP1076S: 0+520-0+650, DP1076S: 0+520-0+650, DP-13: 0+300-0+420
 • Dolna warstwa podbudowy bitumicznej: ‘’droga zbiorcza – rozprowadzająca km 417+910-418+000 str p
 • Górna warstwa podbudowy bitumicznej: ‘’droga zbiorcza – rozprowadzająca km 418+000-418+203 str p
 • Podbudowa z chudego betonu C 6/9 w km:  436+900-437+020, 419+930-419+500 L, 437+800 - 437+620 L
 • Ulepszenie w km: 434+400-434+420, 429+620-429+650
 • Skarpowanie w km: 423+000-423+200, 429+520-429+560
 • Ulepszone podłoże pod nasyp DK-43 w km 1+250-1+330
 • Ulepszone podłoże pod konstrukcję Węzeł Lgota ŁBC w km 0+350-0+900
 • Warstwa technologiczna Rm 2,5 - 5 Mpa w km 430+040-430+220
 • Profilacja podłoża Węzeł Lgota ŁBC w km 0+300-0+700
 • Wykonanie pali pod ekrany akustyczne - ELP21
 • Wykonanie pali pod ekrany akustyczne - EL14 i EL15
 • Montaż słupów ekranów akustycznych - EL33 i EL32
 • MOP Wierzchowisko wschód - wykop i budowa ulepszenie warstw nasypu
 • MOP Wierzchowisko zachód - budowa i ulepszenie warstw nasypu
 • Kopanie rowów, skarp i wykonanie poboczy Łącznica C w km 0+200 - 0+500
 • Kopanie rowów, skarp i wykonanie poboczy Łącznica BC w km 0+100 - 0+800
 • Kopanie rowów, skarp i wykonanie poboczy TG w km 418+900 - 419+000
 • Frezowanie DK1 i demontaż barier

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Bieżące naprawy płotków herpetologicznych
 • Prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego

Prace branżowe i pozostałe:

 • Łączność autostradowa
 • Budowa kanalizacji deszczowej GPR
 • Przebudowa urządzeń melioracyjnych
 • Oświetlenie

Wykonawca w tygodniu 46 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Bieżące naprawy dróg technologicznych
 • Hałdowanie kruszywa
 • Naprawa płotków herpetologicznych i wykoszenia
 • Wykop w km: 434+300-434+400, 423+000-423+100, 427+500-427+800, 434+400-434+700, 425+480 - 425+600
 • Nasyp w km: 434+800-434+906, 433+400-433+590, 429+622-429+655, 426+800-427+000, 429+370-429+410, 433+680-433+790, 426+400 - 426+440, 426+290 - 426+304
 • Warstwa wiążąca : na łącznicy C w km 0+244 - 0+114, łącznicy BC str. P w km 0+340 - 0+680, Węźle Rząsawa łącznicy B w km 0+000 - 0+215 oraz w km 0+680 - 0+841
 • Górna warstwa podbudowy bitumicznej na łącznicy C w km 0+581 - 0+244
 • Podbudowa z chudego betonu C 6/9 w km: 437+620 - 437+480 L, 437+480 - 437+200 L, 437+200 - 437+103 L, 437+800 - 437+585, 437+585 - 437+340 P, 437+340-437+120 P
 • Nasyp DP-12 w km 0+060-0+110
 • Ulepszenie podłoża w km 433+320-433+340
 • Warstwa technologiczna Rm 2,5 - 5 MPa gr. 20cm  w km 430+150-430+220
 • Warstwa technologiczna Rm 2,5-5 MPa gr. 15cm w km 430+220-430+250
 • Warstwa mrozoochronna w km 430+220-430+250
 • Ulepszenie podłoża na Węźle Lgota ŁBC w km 0+250-0+330, 0+830-0+900
 • Ulepszenie podłoża DP-14 w km 0+050-0+110
 • Ulepszone podłoże pod konstrukcję w km  429+220-429+410
 • Zasypka mostowa: obiektu WA-363 podpory B oraz obiektu WD-361
 • Rozbiórka kruszywa istniejącej drogi DP-08 w km  0+050-0+160
 • Warstwa technologiczna Rm 2,5 - 5 MPa gr. 20cm DK-43 w km 1+020-1+050
 • KŁSM: na DK43 w km 1+020-1+050, Węźle Lgota łącznicy G w km  0+000-0+040, Węźle Lgota łącznicy E w km 0+200-0+300, Węźle Lgota łącznicy H w km  0+040-0+080
 • Warstwa mrozoochronna gr. 20cm na  DK43 w km 0+000-0+400 oraz na Węźle Lgota łącznicy H w km 0+000-0+050
 • Nasyp DP-14 w km 0+050-0+110 oraz 0+300-0+400
 • Wykop DP-14 w km 0+500-0+780
 • Wykonanie GWN na Węźle Lgota łącznicy BC w km 0+850-0+900 /
 • Nasyp na Węźle Lgota: łącznicy H  w km 0+080-0+120 oraz łącznicy E  w km 0+100-0+200
 • Wykonanie pali pod ekrany akustyczne: EL14 i EL15 oraz  EL23
 • Montaż słupów ekranów akustycznych: EL33 i EL32 oraz EL20 i EP21
 • Wykop, budowa ulepszenie warstw nasypu na MOP Wierzchowisko Wschód
 • Budowa i ulepszenie warstw nasypu na MOP Wierzchowisko Zachód
 • Wykonanie skarp, rowów i pobocza na Łącznicy A w km 0+100 - 0+215
 • Wykonanie skarp, rowów i pobocza w łącznica BC w km 0+300 - 0+700
 • Wykonanie skarp, rowów na DP05 w km 0+400 - 0+600
 • Stabilizacja z dowozu na TG w km 421+590 - 421+906
 • Odhumusowanie TG w km  416+800 - 417+100
 • Ulepszenie warstwy nasypu na TG w km 417+023 - 417+390
 • Wykonanie GWN w km 426+000 - 426+275
 • Humusowanie w km  435+759 - 436+400

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Bieżące naprawy płotków herpetologicznych
 • Prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego

Prace branżowe i pozostałe:

 • Łączność autostradowa
 • Budowa kanalizacji deszczowej GPR
 • Przebudowa urządzeń melioracyjnych
 • Oświetlenie

Wykonawca w tygodniu 47 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Bieżące naprawy dróg technologicznych
 • Hałdowanie kruszywa
 • Wykop w km: 423+000-423+200, 427+400-427+700, 434+400-434+600, 423+300-423+700, 432+700-432+800, 429+300-429+400, 434+800-434+900, 427+900-428+100, 425+480 - 425+600
 • Nasyp w km: 429+620-429+660, 433+430-433+610, 433+430-433+610,  429+520-429+560, 429+000-429+100, 426+800-427+100, 435+000-435+050, Węzeł Lgota ŁE: 0+180-0+250, Węzeł Lgota ŁH: 0+080-0+130, DK-43: 1+280-1+350, DP-13: 0+200-0+400
 • Humusowanie w km 435+759 - 436+400
 • Ulepszenie DP-13: 0+310-0+430
 • KŁSM DK-43 w km 1+280-1+400, 0+000-0+400, Węzeł Lgota ŁH: 0+000-0+080
 • Odhumusowanie w km: 432+670-432+710, TG 416+800 - 417+100
 • Ulepszone podłoże MOP Gorzelanka jezdnia A i B
 • Warstwa mrozoochronna: 430+220-430+236
 • Ulepszone podłoże pod konstrukcję: 429+200-429+400
 • Wykonanie skarp, rowów i pobocza - Łącznica BC 0+600 + 700 (w. Rząsawa)
 • Wykonanie skarp i rowów - DP 05 0+050 - 0+150 0+500 - 0+600 (w.Rząsawa)
 • Stabilizacja z dowozu TG 421 +590 - 421 +906 str.L
 • Wykop z odkładem na warstwę TG 422+500 - 422+550
 • Budowa i ulepszenie warstwy nasypu TG 416+800 417+350
 • Ulepszenie warstwy nasypu MOP Wierzchowisko Zachód (w.Rząsawa)
 • GWN - 426+000 - 426+275
 • Montaż słupów ekranów akustycznych EP5, EP3, EL6 i EL8
 • Wykonanie pali pod ekrany akustyczne EL3, EL5, EL 23

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Bieżące naprawy płotków herpetologicznych
 • Prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego

Prace branżowe i pozostałe:

 • Łączność autostradowa
 • Budowa kanalizacji deszczowej GPR
 • Przebudowa urządzeń melioracyjnych
 • Oświetlenie

Wykonawca w tygodniu 48 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Bieżące naprawy dróg technologicznych
 • Haldowanie kruszywa
 • Naprawa płotków herpetologicznych i wykoszenia
 • Wykop w km: 423+300-423+400, 428+400-428+500, 434+400-434+500, 428+200-428+300, 429+650-429+800, 427+900-428+200, 434+600-434+700, 425+480-425+600, 422+500-422+550
 • Nasyp w km: 426+800-426+900, 434+700-434+800, 429+622-429+650, 427+000-427+100, 434+300-434+400, 429+516-429+560, 426+500-426+700, 434+000-434+100, 416+800-417+350
 • Humusowanie w km 435+759-436+400
 • Wykop DK-43 w km 1+000-1+350
 • Nasyp Węzeł Lgota ŁC  w km 0+000-0+400
 • Ulepszone podłoże pod konstrukcję w km 429+200-429+400
 • Ulepszenie DK-43 w km 1+280-1+350
 • Wykop OUA
 • Nasyp OUA
 • Nasyp DP-07 w km 0+000-0+050
 • GWN w km 426+000-426+275
 • Montaż słupów ekranów akustycznych: EP1, EP3, EP5, EL6, EL8
 • Wykonanie pali pod ekrany akustyczne: EP25
 • Skarpowanie w km 422+400-422+600
 • Ulepszenie w km: 416+800-417+350, 416+900-417+050
 • Nasyp i ulepszenie-MOP Wierzchowisko zachód

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Bieżące naprawy płotków herpetologicznych
 • Prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego

Prace branżowe i pozostałe:

 • Oświetlenie
 • Melioracje
 • Łączność autostradowa
 • Budowa kanalizacji deszczowej – GRP
Ostatnia aktualizacja: 2020-06-03
-A A +A