Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2018-10

Postęp robót drogowych i branżowych (40 - 44 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 40 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Bieżące naprawy dróg technologicznych
 • Hałdowanie kruszywa
 • Naprawa płotków herpetologicznych i wykoszenia
 • Pale pod ekrany akustyczne
 • Nasyp w km 429+620-429+660, 430+040-430+120, 429+516-429+560, 416+800 - 417+300, 426+400 -426+440, 426+290 - 426+304, 435+675 - 435+687, 435+800 - 435+850
 • Wykop w km 429+300-429+400, 422+900-423+200, 422+600 - 422+700, 425+480 - 425+600,
 • Warstwa mrozoochronna gr. 20 cm w km 419+650 - 419+750
 • Ulepszone podłoże pod konstrukcję w km 427+550-428+050
 • GWN w km 431+420-431+550, 430+140-430+230
 • Ulepszenie w km 430+140-430+220, 425+500-425+600, 429+622-429+650, 419+650 - 419+750 str P+L
 • Profilowanie skarpy rowu i pobocza TG w km 418+900 - 419+000
 • Profilowanie skarpy rowu i pobocza W Rzasawa Łącznica C
 • Budowa przeciw skarpy W Rzasawa Łącznica BC w km 0+550 - 0+700
 • Profilowanie skarpy rowu i pobocza W Rząsawa Łącznica BC w km 0+200 - 0+350
 • Budowa warstw nasypu DS. 27 w km 0+200 - 0+300
 • Stabilizacja z dowozu DP 05 w km 0+750 - 0+851
 • Zahumuosowanie skarp TG w km 417+800 - 417+900 str. P
 • Górna warstwa podbudowy bitumicznej: W Rząsawa łącznica A str. prawa w km 0+000 - 0+350
 • Warstwa wiążąca: W Rząsawa Łącznica BC w km 0+163-00+340, W Rząsawa Łącznica BC 0+000 0+200 str. Lewa, W Rząsawa Łącznica BC 0+200 0+550 str. Lewa
 • Podbudowa z chudego betonu C 6/9 w km: 428+900 - 429+145 P, 429+145 - 429+230 P, 429+745 - 429+970 P, 429+695 - 429+745 P, 429+770 - 429+970 L, 418+890 - 419+110 P, 419+110 - 419+350 P

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Bieżące naprawy płotków herpetologicznych
 • Prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego

Prace branżowe i pozostałe:

 • Budowa zbiorniókw retencyjnych
 • Budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi
 • Przebudowa urządzeń melioracyjnych
 • Oświetlenie

Wykonawca w tygodniu 41 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Bieżące naprawy dróg technologicznych
 • Hałdowanie kruszywa
 • Naprawa płotków herpetologicznych i wykoszenia
 • Pale pod ekrany akustyczne
 • Nasyp w km:433+400-433+550, 430+040-430+140, 433+720-433+860, 429+622-429+650, 429+516-429+560, 416+900 - 417+200, 426+440 - 426+290, 435+755 - 435+850, Węzeł Lgota ŁB: 0+220-0+260, Węzeł Lgota ŁC: 0+000-0+060
 • Wykop w km: 425+100-425+200, 422+600 - 422+700, 425+480 - 425+600
 • Wykop OUA
 • Ulepszenie w km: 431+990-432+192, 433+430-433+600, 433+405-433+420, 433+320-433+337, 433+720-433+790
 • KŁMS gr.20 w km 0+080-0+310
 • Warstwa technologiczna Rm 2,5 - 5 Mpa:Węzeł Lgota ŁH: 0+020-0+080, Węzeł Lgota ŁG: 0+300-0+340
 • Warstwa mrozoochronna: Węzeł Lgota ŁH. 0+020-0+080, Węzeł Lgota ŁG: 0+300-0+340
 • Warstwa technologiczna Rm 2,5 - 5 Mpa gr. 15cm w km 427+550-427+880
 • Warstwa mrozoochronna gr. 20cm w km: 427+550-427+880, 419+800 - 419+900
 • Warstwa technologiczna Rm 2,5 - 5 Mpa Węzeł Lgota ŁE w km 0+300-0+340
 • KŁMS Węzeł Lgota LE w km 0+300-0+340
 • Rozbiórka podbudowy betonowej DK-43 w km 0+200-0+400
 • GWN w km: 431+990 - 432+190, 421+970 - 422+180
 • TG 420+350 - 420+585 zbiorczo-rozprowadzająca L - stabilizacja z dowozu
 • Sstabilizacja z dowozu: DP 05 0+130 - 0+275, DP 05 0+600 - 0+700
 • Budowa warstwy z kruszywa: DP 05 0+370 - 0+700, DS. 27 0+000 - 0+200
 • Odhumusowywanie TG w km 416+800 - 417+350
 • Kopanie rowów DK 1 w km 0+200 - 0+300
 • W Rząsawa ŁBC - warstwa wiążąca
 • Droga zbiorczo - rozprowadzająca km 418+650 - 418+803 - pierwsza warstwa podbudowy bitumicznej
 • Podbudowa z chudego betonu C 6/9 - 419+350 - 419+915 P,
 • nawierzchnia betonowa z betonu C 35/45 - 418+305 - 418+425 P, 418+425 - 418+770 P, 418+780 - 418+630 L 418+630-418+305 L
 • Węzeł Rząsawa łącznicą BC i A  Wykonie ścieku trójkątnego - BC 128 mb A -140 mb
 • Węzeł Rząsawa łącznicą A Wykonie ścieku trójkątnego - 55 mb, Węzeł Rząsawa jezdnia zbiorczo rozprowadzająca -68 mb
 • Węzeł Rząsawa Jezdnia zbiorczo rozprowadzająca -343 mb
 • EP1 - Wykonanie pali pod ekrany akustyczne w km 426+500-426+700

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Bieżące naprawy płotków herpetologicznych
 • Prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego

Prace branżowe i pozostałe:

 • Budowa zbiorniókw retencyjnych
 • Budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi
 • Przebudowa urządzeń melioracyjnych
 • Oświetlenie

Wykonawca w tygodniu 42 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Bieżące naprawy dróg technologicznych
 • Hałdowanie kruszywa
 • Naprawa płotków herpetologicznych i wykoszenia
 • Ukladanie drenaży
 • Wykop w km: 429+250-429+400, 434+100-434+300, 423+100-423+200, 434+400-434+450, 425+480 -425+600
 • Nasyp w km: 429+516-429+560, 429+622-429+650, 429+410-429+440, 433+790-433+850, 433+435-433+600, 433+400-433+500, 433+790-433+850, 426+400 - 426+440, 426+290 - 426+304, 435+759 - 435+850, 435+625 435+677
 • Pierwsza warstwa podbudowy bitumicznej: droga zbiorczo - rozprowadzająca km 418+700 - 418+242, droga zbiorczo - rozprowadzająca km 418+800 - 418+500 jezdnia lewa
 • Podbudowa z chudego betonu C 6/9 w km:  419+930 - 419+625 L, 419+625 - 419+110 L, 419+110 - 418+920 L, 423+575 - 423+780 P, 423+780 - 424+110 P
 • Wykonanie pali pod ekrany akustyczne - EL5, EL3
 • GWN w km: 431+990-432+200, 430+040-430+130, 421+970 - 422+180L,
 • Warstwa technologiczna Rm 2,5 - 5 Mpa w km: 427+880-428+030, 431+420-431+550
 • Warstwa mrozoochronna gr. 20cm w km 427+880-428+030, 427+500-427+800 (P), 427+800-428+050 (P)
 • Stabilizacja ulepszonego podłoża pod konstrukcję DK-43 w km 0+000-0+400
 • Wykop DK-43 w km 0+200-0+400
 • Ulepszone podłoże w km 431+172-432+192
 • Warstwa technologiczna Rm 2,5 - 5 Mpa DK-43 w km 0+000-0+180
 • Warstwa mrozoochronna DK-43 w km 0+000-0+180
 • Ulepszenie w km 425+500-425+700
 • Wymiana gruntu DK-43 w km 0+180-0+400
 • Odhumusowywanie DS. 22 w km 0+100 - 0+270
 • Kopanie rowów, skarp i pobocza – TG 418+400 - 418+600, TG 417+700 - 417+800 strona L, TG 418+230 -418+300 zbiorczo - rozprowadzająca P, TG 418+500 - 418+800 zbiorczo - rozprowadzjąca P, W Rząsawa Łącznica D 0+400 - 0+700, W Rząsawa Łącznica A 0+050 - 0+349
 • MOP Wierzchowisko Zachód - ulepszenie warstw nasypu
 • Budowa warstwy z kruszywa - DP 05 w km 0+130 - 0+270

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Bieżące naprawy płotków herpetologicznych
 • Prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego

Prace branżowe i pozostałe:

 • Budowa zbiorniókw retencyjnych
 • Budowa kanalizacji deszczowej - GRP
 • Przebudowa urządzeń melioracyjnych
 • Oświetlenie

Wykonawca w tygodniu 43 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Bieżące naprawy dróg technologicznych
 • Hałdowanie kruszywa
 • Naprawa płotków herpetologicznych i wykoszenia
 • Ukladanie drenaży
 • Wykop w km: 434+200-434+300, 423+000-423+100, 427+700-428+050, 429+300-429+400, 422+600-422+700, 425+480-425+600, DP-14: 0+500-0+700, MOP Wierzchowisko Wschód
 • Nasyp w km: 433+730-433+850, 433+430-433+600, 433+320-433+337, 429+615-429+650, 433+400-433+420, 429+516-429+560, 434+820-434+860, 416+900 - 417+200, 426+440 - 426+290, 426+290 - 426+304, DP-14: 0+190-0+300, Węzeł Lgota ŁBC: 0+660-0+800, DP-12: 0+300-0+450, DP1076S: 0+350-0+450
 • Górna warstwa podbudowy bitumicznej: droga zbiorczo – rozprowadzająca w km 418+500 - 418+880
 • Warstwa wiążąca: W Rząsawa łącznica BC km 0+500 - 0+841, zbiorczo rozprowadzająca km 418+242 - 418+810, W Rząsawa łącznica A km 0+070 - 0+350
 • Podbudowa z chudego betonu C 6/9: 424+110 - 424+180 P, 424+180 - 423+880 L, 423+880 - 423+640 L, 423+640 - 423+405 L, 431+070 - 431 +460 P, 431 +460 - 431 +515 P
 • GWN w km: 430+040-430+130, 426+000 - 426+275, DK-43: 1+050-1+070, 1+170-1+190
 • Warstwa technologiczna Rm 2,5 - 5 Mpa w km: 431+900-432+080 (L), 432+080-432+172, 432+172-432+192
 • Rozbiórka kruszywa DK-43 w km 1+300-1+345
 • Ulepszenie: 433+720-433+790, 416+900 - 417+100, DS. 27 0+350 - 0+540
 • MOP Wierzchowisko Zachód Budowa nasypu
 • Kopanie rowów, skarp i wykonanie poboczy: W Rząsawa Łącznica D 0+500 - 0+600, W Rząsawa Łącznica C 0+300 - 0+400, W Rząsawa Łącznica BC 0+500 - 0+800,
 • Wykonanie pali pod ekrany akustyczne - EL5, EP23, EL22

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Bieżące naprawy płotków herpetologicznych
 • Prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego

Prace branżowe i pozostałe:

 • Łączność autostradowa
 • Budowa kanalizacji deszczowej GPR
 • Przebudowa urządzeń melioracyjnych
 • Oświetlenie

Wykonawca w tygodniu 44 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Bieżące naprawy dróg technologicznych
 • Hałdowanie kruszywa
 • Wykop w km: 423+000-423+100, 429+200-429+400, 434+200-434+500
 • Nasyp w km: 429+516-429+560, 429+620-429+660, 433+790-433+850, 433+310-433+337, 433+400-433+500, 434+800-434+850, DK-43: 0+400-0+950
 • Dolna warstwa podbudowy bitumicznej: "droga zbiorczo - rozprowadzająca km 417+910 - 418+203 pas ruchu: skrajnie prawy", "droga zbiorczo - rozprowadzająca km 418+000- 418+203 lewa strona jezdni"
 • GWN w km 426+000 - 426+275
 • Warstwa mrozoochronna w km: 427+500-428+000, DK-43 0+180-0+400, Węzeł Lgota ŁH: 0+000-0+050
 • KŁMS: DP-12 w km 0+100-0+300, Węzeł Lgota ŁE: 0+060-0+080
 • Warstwa technologiczna Rm 2,5 - 5 Mpa: DK-43 w km 0+180-0+400, Węzeł Lgota ŁE: 0+060-0+080, Węzeł Lgota ŁH w km 0+000-0+050
 • Odhumusowanie DP1076S w km 0+500-0+600
 • Wymiana gruntu w km 429+620-429+650
 • MOP Wierzchowisko wschód i zachód - wykop i wydowa warstw nasypu
 • Kopanie rowów, skarp i wykonanie poboczy: W Rząsawa Łącznica D w km 0+500 - 0+600, W Rząsawa Łącznica BC 0+500 - 0+800
 • Wykonanie pali pod ekrany akustyczne: EP17, EL14
 • Montaż słupów ekranów akustycznych EL33

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Bieżące naprawy płotków herpetologicznych
 • Prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego

Prace branżowe i pozostałe:

 • Łączność autostradowa
 • Budowa kanalizacji deszczowej GPR
 • Przebudowa urządzeń melioracyjnych
 • Oświetlenie
Ostatnia aktualizacja: 2019-10-10
-A A +A