Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2018-09

Postęp robót drogowych i branżowych (36 - 39 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 36 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Bieżące naprawy dróg technologicznych
 • Hałdowanie kruszywa
 • Drenaż podłużny
 • Nasyp w km: 416+800 - 417+800, 416+650 - 416+850, DP14: 0+030-0+050, Węzeł Lgota BC 0+960-1+000, 429+622-429+650, 429+516-429+560, 433+435-433+500, 431+990-432+170, 433+730-433+780, 430+040-430+050, 429+410-429+470, 433+320-433+337, DK43: 1+150-1+320, 426+400 - 426+440, 426+290-426+304, 435+012-435+720, 436+400-437+800
 • Wykop w km: 419+300 - 419+400, 422+500 - 422+600, 423+100-423+200, 427+500-427+600, 434+100-434+400, 423+500-423+600, 427+500-427+600, 422+750-422+800, 422+900-423+000, 428+600-428+900, 432+800-433+100, 422+700-422+750, 433+320-433+337, DP12: 0+050-0+200, 0+100-0+300, DP1076S: 0+200-0+300, DP12: 1+100-1+450, 425+480-425+600, PZ15 podpora A
 • Warstwa technologiczna Rm 2,5-5MPa w km: 419+150 - 419+250, 419+200 - 419+300, 432+470-432+580, 431+790-431+915, 431+720-431+790, 431+650-431+790, 431+670-431+720
 • Warstwa mrozoochronna w km: 432+340-432+470, 419+200 - 419+300, 432+470-432+580
 • Mur oporowy w km 436+400 - 435+625
 • Pale pod ekrany akustyczne - W Blachownia ŁBC
 • Ulepszenie podłoża pod nasyp
 • GWN w km 429+650-429+800
 • KŁSM. W. Rząsawa łącznica A, B, BC
 • Rowy DP 05 w km 0+400 - 0+500
 • Pas rozdziału w km 416+500 417+400
 • Skarpowanie w km 417+350 - 417+370
 • Stabilizacja podłoża w km 432+780-433+980, 432+600-432+700
 • SMA w km 416+500 - 416+656, 417+315 - 417+555
 • Podbudowa z betonu asfaltowego: Węzęl Rząsawa łącznica D km 0+430 - 0+750, Łącznica BC km 0+000 -0+842
 • Układanie drenaży
 • Wykonanie pali pod ekrany akustyczne - EL 32, EL33, EL34

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Bieżące naprawy płotków herpetologicznych
 • Prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego

Prace branżowe i pozostałe:

 • Budowa zbiorniókw retencyjnych
 • Budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi
 • Przebudowa urządzeń melioracyjnych
 • Oświetlenie

Wykonawca w tygodniu 37 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Bieżące naprawy dróg technologicznych
 • Hałdowanie kruszywa
 • Nasyp w km 416+800 - 417+800, 431+990-432+160, 429+950-429+990, 429+410-429+460, 429+620-429+650, 425+500-426+600, 424+100+424+200, 429+516-429+560, DP13: 0+320-0+400, Węzeł Lgota ŁBC: 0+150-0+160, 426+400 - 426+440, 426+290 - 426+304, 435+625 - 435+687, 436+080 - 436+240
 • Wykop:422+500 - 422+600, 432+900-433+160, 423+100-423+200, 427+500-427+600, 423+300-423+400, 425+480- 425+ 600
 • Warstwa technologiczna Rm 2,5-5MPa w km 419+500 - 419+600, 418+900 - 419+031, 432+260-432+370, 432+195-432+240, 432+580-432+660, 429+900-429+950, DP12:0+180-0+300, DK43: 1+150-1+230, 429+622-429+650, 429+516-429+560, 430+040-430+050, 429+410-429+470
 • Warstwa mrozoochronna: 419+500 - 419+600, 432+260-432+370, 432+580-432+660
 • Stabilizacja podłoża: DS. 27 1+300 - 1+625, DS. 29 0+690 - 1+041,427+380-428+050
 • Pale pod ekrany akustyczne - EL32.EI33, EL34, EL12
 • GWN w km 429+650-429+850, 429+900-429+990
 • KŁSM: DK43: 1+150-1+230, DP12: 0+180-0+300
 • Układanie drenaży
 • Pas rozdziału w km 416+500 - 417+500
 • Skarpowanie w km 416+500 - 417+500
 • Podbudowa z betonu asfaltowego: Węzeł Rząsawa łącznicą BC
 • W-wa wiążąca: Węzeł Rząsawa łącznicą D
 • Uzupełnianie poboczy w km 416+500 - 417+500
 • Ułożenie przepustów rurowych

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Bieżące naprawy płotków herpetologicznych
 • Prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego

Prace branżowe i pozostałe:

 • Budowa zbiorniókw retencyjnych
 • Budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi
 • Przebudowa urządzeń melioracyjnych
 • Oświetlenie

Wykonawca w tygodniu 38 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Bieżące naprawy dróg technologicznych
 • Hałdowanie kruszywa
 • Nasyp w km 429+510-429+560, 429+622-429+660, 429+410-429+470, 431+990-432+170, 417+600 -417+700, 426+290 - 426+304, 426+400 - 426+440, 435+675 - 435+687, DP07: 0+320-0+360
 • Wykop w km: 423+000-423+200, 427+500-427+700, 422+500 - 422+600, 425+480 - 425+600, DP12: 0+080-0+200
 • Warstwa technologiczna Rm 2,5 - 5 Mpa 20cm: 429+650-429+840, 429+850-429+950
 • Warstwa technologiczna Rm 2,5 - 5 Mpa 15cm: 432+370-432+540
 • Warstwa mrozoochronna gr. 20cm: 432+370-432+540, 418+900 - 419+031 Str. L, 418+900 - 419+031, 419+100 - 419+600 str. P, 419+110 - 419+600 str. P + zbiorczo - rozprowadzająca
 • Pale pod ekrany akustyczne - EL32.EI33, EL34, EL12
 • Ulepszone podłoże pod konstrukcję w km: 429+700-429+900, 428+000-429+900
 • Ulepszenie w km: 430+060-430+120, 433+730-433+790, 425+600-425+700, 429+516-429+560, 429+622-429+650, 418+900-419+031 Str. L, 416+800 - 416+900 Str. L, 419+070 -419+110 str. L, 422+600-422+800
 • Ulepszenie podłoża w km 427+550-427+650, DP1076S: 0+150-0+550, DS. 27 1+100 -1+300
 • Ulepszenie wykopu w km 425+600-425+800, 426+400-426+450
 • Ulepszenie DP12: 0+190-0+380, DS. 29 0+000-0+850
 • Wymiana gruntu w km 427+600-427+650
 • Skarpowanie TG w km 417+000 - 417+350
 • Zahumusowanie TG w km 416+800-417+100, 417+200 - 417+350

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Bieżące naprawy płotków herpetologicznych
 • Prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego

Prace branżowe i pozostałe:

 • Budowa zbiorniókw retencyjnych
 • Budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi
 • Przebudowa urządzeń melioracyjnych
 • Oświetlenie

Wykonawca w tygodniu 39 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Bieżące naprawy dróg technologicznych
 • Hałdowanie kruszywa
 • Układanie drenaży
 • Pale pod ekrany akustyczne - EL32.EI33, EL34, EL12
 • Nasyp w km 431+990-432+180, 431+420-431+550, 429+400-429+600, 429+512-429+560, 429+622-429+650, 424+500-424+600, 417+600 - 417+850, 417+200 - 417+350 str. lewa, 426+400 - 426+440, 426+290 - 426+304, DP07: 0+160-0+220, 0+300-0+360
 • Warstwa techhnologiczna Rm 2,5 - 5 Mpa w km 427+380-427+680
 • Warstwa mrozoochronna gr. 20 cm w km: 432+200-432+650, 427+380-427+680, 419+110 + 419+600 strona P + zbiorczo rozprowadzająca, 419+570 - 419+750 str.P, 420+600 - 420+750, 419+650 - 419+750 str.L
 • Ulepszone podłoże pod konstrukcję w km: 427+600-428+000, 422+500 - 422+560, Węzeł Lgota ŁH: 0+020-0+050, Węzeł Lgota ŁE: 0+270-0+350, Węzeł Lgota ŁG: 0+000-0+040
 • Ulepszenie w km: 431+990-432+170, 425+500-425+600, 431+420-431+550, 426+300-426+370, 430+040-430+080, 426+400-426+500, 433+320-433+340, 417+800 -417+900, DP07: 0+160-0+220, 0+300-0+360
 • Wykop Węzeł Lgota ŁBC w km 0+250-0+400
 • GWN w km 431+420-431+530, 420+400 - 420+500 strona L - zbiorczo - rozprowadzająca, 421+980 - 422+180
 • Budowa warstw nasypu + kopanie rowu DP 05 w km 0+620 - 0+700
 • Dolna warstwa podbudowy bitumicznej w km: W Rząsawa ŁB 0+000 - 0+169, W Rząsawa ŁA 0+000 - 0+350
 • Górna warstwa podbudowy bitumicznej: W Rząsawa ŁB w km 0+000 - 0+180
 • Podbudowa z chudego betonu C 6/9 w km: 427+040 - 427+270 L, 427+270 - 427+340 L, 427+200 - 427+350 P, 428+880-429+210 L

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Bieżące naprawy płotków herpetologicznych
 • Prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego

Prace branżowe i pozostałe:

 • Budowa zbiorniókw retencyjnych
 • Budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi
 • Przebudowa urządzeń melioracyjnych
 • Oświetlenie
Ostatnia aktualizacja: 2019-10-10
-A A +A