Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2018-07

Postęp robót drogowych i branżowych (27 - 30 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 27 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Bieżące naprawy dróg technologicznych
 • Kruszenie i wywóz skały TG w km 419+250-419+770, 425+500-425+850
 • Haldowanie kruszywa
 • Drenaż podłużny
 • Nasyp w km 424+100-424+200, 424+750-424+850, 433+320-433+420, 426+100-426+290, 436+390-436+655, 435+155-435+273, 435+400-435+625, 426+290-426+304, 426+400-426+440,
 • Wykop w km 422+850-423+200, 430+140-430+210, 434+100-434+300, 425+300-425+350, 427+400-427+600, DP 14 w km 0+500-0+725
 • Ulepszenie warstwy w km 421+976-422+068, 431+435-431+530, 432+100-432+125, 430+370-430+940, 429+100-429+300, 426+140-426+280
 • Skarpowanie drogi zbiorczo rozprowadzającej i profilowanie pasa rozdzialu TG w km 420+500-421+300
 • Odhumusowanie DP 05 w km 0+500-0+700
 • Stabilizacja materiałem z dowozu i budowa warstwy mrozoochronnej W Rząsawa Łącznica D w km  0+500-0+752
 • Budowa warstwy mrozochronnej W. Rząsawa Łącznica C w km 0+410-0+550
 • Nasyp GWN w km 424+500-424+780
 • Warstwa technologiczna w km 428+700-428+900, 430+600-430+750
 • Zagęszczenie podstawy nasypu (geomaterac) 426+400-426+440

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • bieżące naprawy płotków herpetologicznych,
 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • Oświetlenie
 • Melioracje
 • Łączność autostradowa
 • Budowa kanalizacji deszczowej – GRP

Wykonawca w tygodniu 28 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Bieżące naprawy dróg technologicznych
 • Kruszenie i wywóz skały TG w km 419+250-419+770, 425+500-425+850
 • Haldowanie kruszywa
 • Drenaż podłużny
 • Nasyp w km 424+100-424+200, 424+750-424+850, 433+320-433+420, 426+100-426+290, 436+390-436+655, 435+155-435+273, 435+400-435+625, 426+290-426+304, 426+400-426+440, 431+420-431+555, 426+000-426+100, DD63.1, 431+420-431+460, 429+990-430+000, 426+000 - 426+100, 426+290 - 426+304, 426+400 - 426+440, 436+449 - 436+655
 • Wykop w km 422+850-423+200, 430+140-430+210, 434+100-434+300, 425+300-425+350, 427+400-427+600, DP 14 w km 0+500-0+725, 422+300 - 422+400, 434+200-434+300, 427+500-427+600, 428+000-428+200, 425+300 - 425+350
 • Ulepszenie warstwy w km 421+976-422+068, 431+435-431+530, 432+100-432+125, 430+370-430+940, 429+100-429+300, 426+140-426+280, 427+400-427+600, 425+975-425+995, 426+410-426+450, 428+900-429+100, 429+650-429+900
 • Skarpowanie drogi zbiorczo rozprowadzającej i profilowanie pasa rozdzialu TG w km 420+500-421+300
 • Odhumusowanie DP 05 w km 0+500-0+700
 • Stabilizacja materiałem z dowozu i budowa warstwy mrozoochronnej W Rząsawa Łącznica D w km  0+500-0+752
 • Budowa warstwy mrozochronnej W. Rząsawa Łącznica C w km 0+410-0+550
 • Nasyp GWN w km 424+500-424+780
 • Warstwa mrozochronna w km 428+700-428+900, 430+600-430+750, 430+600-431+000
 • Warstwa technologiczna w km 428+700-428+900, 430+600-430+750, 430+600-431+000
 • Zagęszczenie podstawy nasypu (geomaterac) 426+400-426+440
 • Stabilizacja materiałem z dowozu i budowa warstwy mrozoochronnej łącznica BC 0+085 - 0+350
 • Budowa warstwy mrozoochronnej łącznica D 0+400 -0+660
 • Stabilizacja i budowa warstw nasypu DP 06 0+314 - 0+40, 0+200 - 0+227
 • Stabilizacja warstwy nasypu DS 27 0+005 - 0+558
 • Stabilizacja nasypu DS 24 0+000 - 0+217
 • Nasyp DP 05 0+385 - 0+420, 0+200 - 0+265, WL ŁC km: 0+000-0+070, WL ŁBC km: 0+100-0+140
 • Ulepszenie warstwy DK43 1+050-1+070

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • bieżące naprawy płotków herpetologicznych,
 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • Oświetlenie
 • Melioracje
 • Łączność autostradowa
 • Budowa kanalizacji deszczowej – GRP

Wykonawca w tygodniu 29 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Bieżące naprawy dróg technologicznych
 • Kruszenie i wywóz skały TG w km 425+500 - 425+850
 • Hałdowanie kruszywa
 • Drenaż podłużny
 • Nasyp w km435+400 - 435+625, 436+439 - 436+655, 431+420 - 431+450, 432+420 - 432+460, 426+400 - 426+440
 • Wykop w km 427+200-427+700,423+100, 425+350 - 425+400
 • Ulepszenie warstwy w km 429+750-429+950, 430+140-430+150, 431+145-431+460
 • Warstwa mrozoochronna w km 430+600-430+800, DK 43 0+600-0+750

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • bieżące naprawy płotków herpetologicznych,
 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • Oświetlenie
 • Melioracje
 • Łączność autostradowa
 • Budowa kanalizacji deszczowej – GRP

Wykonawca w tygodniu 30 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Bieżące naprawy dróg technologicznych
 • Kruszenie i wywóz skały TG w km 419+250 - 419+770, 425+500 - 425+850
 • Hałdowanie kruszywa
 • Drenaż podłużny
 • Nasyp w km: 435+400 - 435+625, 430+140 - 430+210, 431+620 - 432+020, 430+040 - 430+160, 426+100 - 246+290, 426+975 - 426+999, 426+290 - 426+304, DP 07 km: 0+360-0+400, Węzeł Lgota Ł BC w km 0+240-0+400 i 0+750-0+900, DK 43 1+047-1+060
 • Wykop w km: 427+100-427+700, 423+100, 422+300 - 422+400, 425+350 - 425+400
 • Ulepszenie warstwy w km: 425+975-425+995, 426+290-426+450, 430+140-430+215, 433+730-433+980, DP 07 0+160-0+400
 • Warstwa mrozoochronna w km: 430+000-430+080, 431+000-431+060, 430+520-430+600, 428+428-428+800, 426+779 427+200
 • Warstwa technologiczna w km: 430+000-430+080, 431+000-431+060, 430+570-530+600
 • KŁSM - DK 43 w km 0+100-1+040
 • Ulepszenie DP 14 w km 0+030-0+080
 • Stbilizacja warstw nasypu TG w km 421+976 - 422+068
 • Stabilizacja materiałem z dowozu i budowa warstwy mrozoochronnej W. Rząsawa Łącznica BC w km 0+085 - 0+350
 • Budowa warstwy mrozoochronnej W. Rząsawa Łącznica D w km 0+400 0+660
 • Stabilizacja i budowa warstw nasypu - DP 06 w km 0+314 - 0+400, 0+200 - 0+227
 • Budowa warstwy nasypu: DP 05 w km 0+385 - 0+420, 0+200 - 0+265, W. Rząsawa Łącznica C w km 0+407 - 0+508
 • Budowa górnej warstwy nasypu W. Rząsawa Łącznica B w km 0+067 - 0+216
 • Stabilizacja 1 warstwy nasypu TG w km 418+350 - 418+470
 • Wykonanie krawężnika 15/30 na mokro - DK 43 w km 0+840 do 1+027
 • Wykonanie ścieku muldowego na mokro - DK 43 w km 0+840 do 0+947
 • Skropienie wiążącej emulsją, przygotowanie pod układanie ścieralnej - mobilizacja 2 zespołów bitumicznych na DK1
 • Układanie warstwy ścieralnej - mobilizacja 2 zespołów roboczych na DK1

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • bieżące naprawy płotków herpetologicznych,
 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • Oświetlenie
 • Melioracje
 • Łączność autostradowa
 • Budowa kanalizacji deszczowej – GRP

 

Ostatnia aktualizacja: 2019-02-18
-A A +A