Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2018-07

Postęp robót drogowych i branżowych (27 i 28 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 27 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Bieżące naprawy dróg technologicznych
 • Kruszenie i wywóz skały TG w km 419+250-419+770, 425+500-425+850
 • Haldowanie kruszywa
 • Drenaż podłużny
 • Nasyp w km 424+100-424+200, 424+750-424+850, 433+320-433+420, 426+100-426+290, 436+390-436+655, 435+155-435+273, 435+400-435+625, 426+290-426+304, 426+400-426+440,
 • Wykop w km 422+850-423+200, 430+140-430+210, 434+100-434+300, 425+300-425+350, 427+400-427+600, DP 14 w km 0+500-0+725
 • Ulepszenie warstwy w km 421+976-422+068, 431+435-431+530, 432+100-432+125, 430+370-430+940, 429+100-429+300, 426+140-426+280
 • Skarpowanie drogi zbiorczo rozprowadzającej i profilowanie pasa rozdzialu TG w km 420+500-421+300
 • Odhumusowanie DP 05 w km 0+500-0+700
 • Stabilizacja materiałem z dowozu i budowa warstwy mrozoochronnej W Rząsawa Łącznica D w km  0+500-0+752
 • Budowa warstwy mrozochronnej W. Rząsawa Łącznica C w km 0+410-0+550
 • Nasyp GWN w km 424+500-424+780
 • Warstwa technologiczna w km 428+700-428+900, 430+600-430+750
 • Zagęszczenie podstawy nasypu (geomaterac) 426+400-426+440

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • bieżące naprawy płotków herpetologicznych,
 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • Oświetlenie
 • Melioracje
 • Łączność autostradowa
 • Budowa kanalizacji deszczowej – GRP

Wykonawca w tygodniu 28 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Bieżące naprawy dróg technologicznych
 • Kruszenie i wywóz skały TG w km 419+250-419+770, 425+500-425+850
 • Haldowanie kruszywa
 • Drenaż podłużny
 • Nasyp w km 424+100-424+200, 424+750-424+850, 433+320-433+420, 426+100-426+290, 436+390-436+655, 435+155-435+273, 435+400-435+625, 426+290-426+304, 426+400-426+440, 431+420-431+555, 426+000-426+100, DD63.1, 431+420-431+460, 429+990-430+000, 426+000 - 426+100, 426+290 - 426+304, 426+400 - 426+440, 436+449 - 436+655
 • Wykop w km 422+850-423+200, 430+140-430+210, 434+100-434+300, 425+300-425+350, 427+400-427+600, DP 14 w km 0+500-0+725, 422+300 - 422+400, 434+200-434+300, 427+500-427+600, 428+000-428+200, 425+300 - 425+350
 • Ulepszenie warstwy w km 421+976-422+068, 431+435-431+530, 432+100-432+125, 430+370-430+940, 429+100-429+300, 426+140-426+280, 427+400-427+600, 425+975-425+995, 426+410-426+450, 428+900-429+100, 429+650-429+900
 • Skarpowanie drogi zbiorczo rozprowadzającej i profilowanie pasa rozdzialu TG w km 420+500-421+300
 • Odhumusowanie DP 05 w km 0+500-0+700
 • Stabilizacja materiałem z dowozu i budowa warstwy mrozoochronnej W Rząsawa Łącznica D w km  0+500-0+752
 • Budowa warstwy mrozochronnej W. Rząsawa Łącznica C w km 0+410-0+550
 • Nasyp GWN w km 424+500-424+780
 • Warstwa mrozochronna w km 428+700-428+900, 430+600-430+750, 430+600-431+000
 • Warstwa technologiczna w km 428+700-428+900, 430+600-430+750, 430+600-431+000
 • Zagęszczenie podstawy nasypu (geomaterac) 426+400-426+440
 • Stabilizacja materiałem z dowozu i budowa warstwy mrozoochronnej łącznica BC 0+085 - 0+350
 • Budowa warstwy mrozoochronnej łącznica D 0+400 -0+660
 • Stabilizacja i budowa warstw nasypu DP 06 0+314 - 0+40, 0+200 - 0+227
 • Stabilizacja warstwy nasypu DS 27 0+005 - 0+558
 • Stabilizacja nasypu DS 24 0+000 - 0+217
 • Nasyp DP 05 0+385 - 0+420, 0+200 - 0+265, WL ŁC km: 0+000-0+070, WL ŁBC km: 0+100-0+140
 • Ulepszenie warstwy DK43 1+050-1+070

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • bieżące naprawy płotków herpetologicznych,
 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • Oświetlenie
 • Melioracje
 • Łączność autostradowa
 • Budowa kanalizacji deszczowej – GRP

 

Ostatnia aktualizacja: 2018-07-18
-A A +A