Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2018-06

Postęp robót drogowych i branżowych (23 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 23 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Bieżące naprawy dróg technologicznych
 • Kruszenie i wywóz skały TG w km 419+250-419+770, 425+500-425+850
 • Haldowanie kruszywa
 • Drenaż podłużny
 • Gwoździowanie skarp
 • Nasyp w km 429+650-429+900, 430+140-431+160, 431+540-431+640, 424+100-424+350, 431+990-432+010, 433+320-433+330, 435+400-435+625, 436+160-436+325
 • Wykop w km 422+900-432+500, 424+800-425+200, 427+300-427+700, 430+500-431+600, 432+700-432+750
 • Ulepszenie warstwy w km 431+432-431+555, 424+100-424+200, 430+050-430+160, 429+650-429+700, 428+550-428+900,
 • Podbudowa z chudego betonu C 6/9 w km 417+885-418+190 strona prawa, 417+505-417+885 strona prawa
 • Nawierzchnia betonowa z betonu C 35/45 w km 416+656-417+315 strona prawa
 • W. Rzasawa łącznica C: 0+400-0+800
 • W. Rzasawa łącznica A: 0+400-0+500
 • W. Rzasawa łącznica A: 0+050-0+300
 • DP 05 w km 0+000-0+300 – skarpowanie
 • DP 05 w km 0+000-0+350 – odhumusowanie
 • TG 421+900-42+800 – stabilizacja podłoża
 • Nasyp Węzeł Lgota Łącznica BC w km 0+825-1+010
 • Zasypanie w miejscu eksploatacji wysypiska śmieci w km 436+520

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • bieżące naprawy płotków herpetologicznych,
 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • Oświetlenie
 • Melioracje
 • Łączność autostradowa
 • Budowa kanalizacji deszczowej – GRP
 • Usuwanie odpadów
Ostatnia aktualizacja: 2018-06-18
-A A +A