Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2018-06

Postęp robót drogowych i branżowych (23 - 26 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 23 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Bieżące naprawy dróg technologicznych
 • Kruszenie i wywóz skały TG w km 419+250-419+770, 425+500-425+850
 • Hałdowanie kruszywa
 • Drenaż podłużny
 • Gwoździowanie skarp
 • Nasyp w km 429+650-429+900, 430+140-431+160, 431+540-431+640, 424+100-424+350, 431+990-432+010, 433+320-433+330, 435+400-435+625, 436+160-436+325
 • Wykop w km 422+900-432+500, 424+800-425+200, 427+300-427+700, 430+500-431+600, 432+700-432+750
 • Ulepszenie warstwy w km 431+432-431+555, 424+100-424+200, 430+050-430+160, 429+650-429+700, 428+550-428+900,
 • Podbudowa z chudego betonu C 6/9 w km 417+885-418+190 strona prawa, 417+505-417+885 strona prawa
 • Nawierzchnia betonowa z betonu C 35/45 w km 416+656-417+315 strona prawa
 • W. Rzasawa łącznica C: 0+400-0+800
 • W. Rzasawa łącznica A: 0+400-0+500
 • W. Rzasawa łącznica A: 0+050-0+300
 • DP 05 w km 0+000-0+300 – skarpowanie
 • DP 05 w km 0+000-0+350 – odhumusowanie
 • TG 421+900-42+800 – stabilizacja podłoża
 • Nasyp Węzeł Lgota Łącznica BC w km 0+825-1+010
 • Zasypanie w miejscu eksploatacji wysypiska śmieci w km 436+520

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • bieżące naprawy płotków herpetologicznych,
 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • Oświetlenie
 • Melioracje
 • Łączność autostradowa
 • Budowa kanalizacji deszczowej – GRP
 • Usuwanie odpadów

Wykonawca w tygodniu 24 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Bieżące naprawy dróg technologicznych
 • Kruszenie i wywóz skały TG w km 419+250-419+770, 425+500-425+850
 • Haldowanie kruszywa
 • Drenaż podłużny
 • Gwoździowanie skarp
 • Nasyp w km 419+380-418+514, 429+875-430+000, 433+332-433+850, 430+050-430+120, 431+432-431+452, 424+100-424+200, 435+154-435+273, 435+400-435+625, 435+850-436+125, DP 14 w km 0+080-0+120, DP 07 w km 0+200-0+300
 • Wykop w km 419+100-419+200, 427+300-427+800, 428+450-428+500, 423+100-423+200, 422+900-423+100
 • Ulepszenie warstwy w km 431+530-431+555, 431+432-432+010, 429+875-430+000, 424+100-424+350
 • Nawierzchnia betonowa z betonu C 35/45 w km 417+805-418+160 strona prawa, 417+555-417+805 strona prawa
 • Odhumusowanie DP 06 w km 0+350-0+430
 • Stabilizacja podłoża Łącznica D 0+400-0+600 Węzeł Rząsawa
 • StabilizacjaTG w km 421+972-422+030, DP 06 w km 0+215-0+226 i 0+311-0+432, Łącznica C w km 0+405-0+503, 0+503-0+580 Węzeł Rząsawa
 • Profilowanie podłoża DS. 27 w km 0+005-0+558
 • Stabilizacja podloża TG w km 421+900-421+800
 • Ulepszenie warstwy DP 13 w km 0+160-0+285
 • Warstwa technologiczna w km 426+779-427+000, 426+970-427+170, DK 43 w km 0+850-0+010,
 • Warstwa mrozoochronna w km 426+779-427+000, 426+970-427+170, DK 43 w km 0+850-1+010,
 • KŁSM DS. 56 w km 0+000-0+120
 • Zasypka po miejscu eksploatacji wyrobiska

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • bieżące naprawy płotków herpetologicznych,
 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • Oświetlenie
 • Melioracje
 • Łączność autostradowa
 • Budowa kanalizacji deszczowej – GRP

Wykonawca w tygodniu 25 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Bieżące naprawy dróg technologicznych
 • Kruszenie i wywóz skały TG w km 419+250-419+770, 425+500-425+850
 • Haldowanie kruszywa
 • Drenaż podłużny
 • Gwoździowanie skarp
 • Nasyp w km 431+432-431+620, 429+875-430+000, 430+140-430+200, 426+275-426+310, 435+400-435+625, 436+330-436+350, DP 14 w km 0+080-0+120
 • Wykop w km 427+600-427+800, 429+000-429+200, 423+100-423+200, 434+100-434+300, 430+500-431+000, 425+500
 • Ulepszenie warstwy w km 428+550-428+710, 424+600-424+870, 430+050-430+120, 424+100-424+200, 431+432-431+555
 • Skarpowanie drogi zbiorczo rozprowadzającej i profilowanie pasa rozdzialu TG w km 420+500-421+300
 • Stabilizacja 5 warstwy nasypu TG w km 421+976-422+068
 • Stbilizacja podłoża DS. 27 w km 0+020-0+480
 • Budowa warstwy na pasie rozdzialu TG w km 420+500-421+300
 • Stabilizacja materialem z dowozu i budowa warstwy mrozoochronnej W Rząsawa Łącznica BC w km  0+085-0+350
 • Budowa 1 i 2 warstwy nasypu W Rząsawa Łącznica C w km 0+425-0+525
 • Wykop z transportem na warstwę Łącznica BC w km 0+400-0+500
 • Budowa 7 warstwy DP 06 w km 0+350-0+450
 • Stabilizacja 3 warstwy nasypu TG w km 421+975-422+095
 • Nasyp ulepszenie DP 07 w km 0+3500-0+530
 • Warstwa mrozoochronna w km 426+779-427+200
 • GWN w km 424+250-424+350
 • Zasypanie po miejscu eksploatacji wyrobiska

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • bieżące naprawy płotków herpetologicznych,
 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • Oświetlenie
 • Melioracje
 • Łączność autostradowa
 • Budowa kanalizacji deszczowej – GRP

Wykonawca w tygodniu 26 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Bieżące naprawy dróg technologicznych
 • Kruszenie i wywóz skały TG w km 419+250-419+770, 425+500-425+850
 • Haldowanie kruszywa
 • Drenaż podłużny
 • Nasyp w km 429+875-429+900, 431+740-431+530, 433+734-433+790, 432+010-432+150, 426+100-426+290, 425+975-426+995, 426+000-426+150, 435+400-435+625, DP 07 w km 0+380-0+510
 • Wykop w km 427+300-427+600, 423+100-432+200, 422+900-423+700, 425+300-425+350
 • Ulepszenie warstwy w km 433+200-434+420, 433+790-433+850, 429+100-429+300, 430+140-430+200, 429+990-430+000, 431+605-431+620, 432+010-432+125
 • Skarpowanie drogi zbiorczo rozprowadzającej i profilowanie pasa rozdzialu TG w km 420+500-421+300
 • Stabilizacja warstwy nasypu TG w km 421+976-422+068
 • Stbilizacja podłoża DS. 27 w km 0+020-0+480
 • Budowa warstwy na pasie rozdzialu TG w km 420+500-421+300
 • Stabilizacja materiałem z dowozu i budowa warstwy mrozoochronnej W Rząsawa Łącznica BC w km  0+085-0+350
 • Odhumusowanie DP 05 w km 0+500-0+700
 • Budowa warstwy mrozochronnej nasypu W. Rząsawa Łącznica B w km 0+200-0+600
 • Nasyp GWN w km 024+380-424+620
 • Warstwa mrozochronna w km 428+550-428+700
 • Warstwa technologiczna w km 428+550-428+700
 • Nasyp Ulepszenia Węzeł Lgota Ł BC w km 0+000-0+120

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • bieżące naprawy płotków herpetologicznych,
 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • Oświetlenie
 • Melioracje
 • Łączność autostradowa
 • Budowa kanalizacji deszczowej – GRP
Ostatnia aktualizacja: 2019-03-20
-A A +A