Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2018-05

Postęp robót drogowych i branżowych (18 - 22 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 18 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Bieżące naprawy dróg technologicznych
 • Nasyp w km 433+400-433+500, 424+100-424+209, 424+258-424+535, 426+350-426+400, 426+500-426+550, 429+900-430+000, 431+442-431+544, 435+012-436+340
 • Wykop TG w km 423+000-423+500, 427+800-428+000, 425+675, 427+800-427+900, 429+000-429+400, 429+800-429+900, 424+900-425+200
 • Nasyp DPiDK, DP05 w km 0+380-0+390, DP 14 w km 0+200-0+400, DK 43 w km 1+100-1+265
 • Ulepszenie w km 426+190-426+290,
 • Profilowanie skarp w km 426+000-426+275
 • Układanie wkładek geosyntetycznych w km 424+258-242+300

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • bieżące naprawy płotków herpetologicznych,
 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • Kanalizacja ciśnieniowa
 • Oświetlenie

Wykonawca w tygodniu 19 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Bieżące naprawy dróg technologicznych
 • Kruszenie skały TG w km 419+250-419+770, 425+500-425+850
 • Haldowanie kruszywa
 • Nasyp w km 431+225-431+530, 424+000-424+200, 423+560-423+700, 433+435-433+500, 418+260-418+310, 418+380-418+440, 418+910-418+120, 432+720-436+400, 435+012-435+720, 426+350-425+000, 426+275
 • Wykop TG w km 427+000-427+700, 428+600-428+800, 429+000-429+300, 424+100-425+200, 423+200-423+500, 431+470-431+550, 434+800-434+900, 423+800-424+500, 425+500-425+675
 • Nasyp DPiDK, DP05 w km 0+370-0+390, 0+250-0+270
 • Nasyp Węzeł Lgota Ł BC w km 0+980-1+050,  0+150-0+170, 0+000-0+100
 • Nasyp DP 12 w km 0+325-0+430, 0+000-0+250, 0+250-0+300
 • Ulepszenie warstwy Ł BC w km 0+000-0+160
 • Ulepszenie warstwy DP 14 0+190-0+350

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • bieżące naprawy płotków herpetologicznych,
 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • Kanalizacja ciśnieniowa
 • Oświetlenie
 • Melioracje
 • Łączność autostradowa
 • Budowa kanalizacji deszczowej – GRP
 • Usuwanie odpadów

Wykonawca w tygodniu 20 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Bieżące naprawy dróg technologicznych
 • Bieżąca naprawy płotków herpoetologicznych
 • Kruszenie skały TG w km 419+250-419+770, 425+500-425+850
 • Haldowanie kruszywa
 • Nasyp w km 431+432-431+455, 424+100-424+800, 423+500-423+560, 433+435-433+800, 429+650-430+000, 426+200-426+332, 426+000-426+100, 436+150-436+400, 435+150-435+375, 435+325-435+625, 436+150-436+325
 • Wykop TG w km 427+900-427+700, 434+000-434+200, 425+000-425+200, 423+700-424+000, 422+900-423+450, 425+450-425+675
 • Węzeł Rząsawa – roboty ziemne, profilowanie podłoża i skarpy
 • Ulepszenie warstwy w km 423+500-424+680, 424+150-424+300, 426+650-427+210, 429+650-430+000, 430+140-431+160
 • DP 14 w km 0+200-0+320
 • Nasyp Węzeł Lgota Ł BC  w km 0+000-0+150
 • Dk 1 w km 0+000-0+454 – ułożenie warstwy podbudowy bitumicznej
 • Prace przy zbiornikach kompensacyjnych

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • bieżące naprawy płotków herpetologicznych,
 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • Kanalizacja ciśnieniowa
 • Oświetlenie
 • Melioracje
 • Łączność autostradowa
 • Budowa kanalizacji deszczowej – GRP
 • Usuwanie odpadów

Wykonawca w tygodniu 21 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Bieżące naprawy dróg technologicznych
 • Bieżąca naprawy płotków herpoetologicznych
 • Kruszenie skały TG w km 419+250-419+770, 425+500-425+850
 • Haldowanie kruszywa
 • Nasyp w km 418+260-418+310, 418+380-418+440, 429+650-429+680 429+990-430+005, 423+500-423+740, 424+700-242+800, 430+140-430+180, 431+470-431+620, 431+975-432+010, 426+000-426+163, 426+163-426+187 strona prawa, 426+275-426+310, 426+395-426+420, 425+975-425+990, 435+720-436+400, 435+012-435+720
 • Wożenie materiału z magazynu (419+500) na nasyp do 2/3 km
 • Nasyp Łącznice:
  • W. Rzasawa łącznica A: 0+050-0+255 strona lewa i prawa,
  • W. Rzasawa łącznica BC: 0+530-0+841 strona lewa i prawa,
  • W. Rzasawa łącznica BC: 0+050-0+750 strona lewa,
  • W. Rzasawa łącznica C: 0+405-0+455
 • Wykop Łącznice:
  • W. Rzasawa łącznica BC: 0+080-0+380
  • W. Rzasawa łącznica C: 0+085-0+455
  • W. Rzasawa łącznica D: 0+250-0+350
 • Stabilizacja podloża wykopu:
  • W. Rząsawa, łącznica BC: 0+085-0+380,
  • W. Rząsawa, łącznica C: 0+455-0+650
 • Ulepszony nasyp w km 418+310-418+380 strona lewa i prawa
 • Wykop w km 427+200-427+700, 422+900-423+450, 424+900-425+200, 430-500-431+000, 425+500
 • Ulepszenie warstwy w km 431+165-431+555, 429+990-430+005, 430+140-430+370 426+500-427+270, 424+258-424+340 W. Rząsawa łącznica BC w km 0+250-0+268, DP 12 w km 0+350-0+430, DP 07 w km 0+312-0+520,
 • Warstwa technologiczna DK 43 w km 0+600-0+825
 • Warstwa mrozochłonna DK 43 w km 0+600-0+700
 • Odhumusowanie w km 426+350-426+400
 • Ułożenie warstwy wiążącej DK1 w km 0+000-0+454

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • bieżące naprawy płotków herpetologicznych,
 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • Oświetlenie
 • Melioracje
 • Łączność autostradowa
 • Budowa kanalizacji deszczowej – GRP
 • Usuwanie odpadów

Wykonawca w tygodniu 22 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Bieżące naprawy dróg technologicznych
 • Kruszenie skały TG w km 419+250-419+770, 425+500-425+850
 • Haldowanie kruszywa
 • Drenaż podłużny
 • Gwoździowanie skarp
 • Nasyp w km 418+260-418+310, 418+380-418+440, 429+650-429+680, 430+050-430+370, 431+330-431+900, 432+850-433+050, 424+000-424+350, 425+350-424+800, 431+990-432+010, 435+150-435+275
 • Wykop w km 427+300-427+600, 430+500-431+000, 428+600-428+700, 429+300-429+310, 432+500-432+850, 424+800-425+200, 423+700-424+000
 • Ulepszenie warstwy w km 431+470-431+555, 432+010-432+045, 429+650-429+680, 424+258-424+300, 431+990-432+010
 • Nasyp Łącznice W. Rzasawa łącznica A: 0+050-0+255 strona lewa i prawa,
 • Stabilizacja podloża wykopu W. Rząsawa, łącznica C: 0+080-0+400
 • Ulepszony nasyp w km 418+310-418+380 strona lewa i prawa
 • Ulepszenie warstwy Węzeł Lgota Łącznica BC w km 0+250-0+278
 • Ulepszenie warstwy DP w km 0+323-0+530
 • Nasyp DP12 w km 0+340-0+430

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • bieżące naprawy płotków herpetologicznych,
 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • Oświetlenie
 • Melioracje
 • Łączność autostradowa
 • Budowa kanalizacji deszczowej – GRP
 • Usuwanie odpadów
Ostatnia aktualizacja: 2019-03-20
-A A +A