Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2018-04

Postęp robót drogowych i branżowych (14 - 17 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 14 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Bieżące naprawy dróg technologicznych
 • Kruszenie skały TG w km 419+250 – 419+770, 425+500 – 425+850,
 • Odhumusowanie MOP w km 432+600 – 432+900
 • Nasyp w km    417+300 – 417+800, 426+500 – 426+520, 431+615 - 431+775, 433+420 – 433+810, 435+150 – 436+330, DP14, DK43, 426+020 – 426+180, 425+300 – 425+400
 • Wykop TG w km  417+700 – 417+800, 423+000 – 423+700, 426+800 – 426+850, 428+540 – 428+560, 432+600 – 432+700, DK43
 • Ulepszanie warstwy nasypu w km 431+615 – 431+750, 417+300 – 417+400, 417+700 – 418+150
 • Nasyp Węzeł Lgota Ł BC 0+600-0+700, 1+160 – 1+230
 • Nasyp Węzeł Lgota Ł E 0+095 – 0+185
 • Ulepszenie warstwy nasypu Węzeł Lgota Ł BC 0+700-0+900
 • Ulepszenie warstwy nasypu Węzeł Lgota Ł E 0+095-0+185
 • Hałdowanie kruszywa

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • bieżące naprawy płotków herpetologicznych,
 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • Melioracje
 • Kanalizacja ciśnieniowa
 • Łączność autostradowa
 • Budowa kanalizacji deszczowej -GRP
 • Oświetlenie
 • Uszynienie WK 373

Wykonawca w tygodniu 15 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Bieżące naprawy dróg technologicznych
 • Kruszenie skały TG w km 419+250 – 419+770, 425+500 – 425+850,
 • Nasyp w km 431+225-431+400, 417+300 – 417+400, 433+790-433+8220, 433+420-433+500, 417+500-417+700, 424+300-424+535, 426+550-426+775, WA-357 w km 424+300, WA-357 w km 424+400, 428+600, 418+360-418+410, 418+260-418+300, 418+420-418+430, 418+800-418+830, 418+195-418+205
 • Wykop TG w km 430+900-431+100, 417+700-418+050, 423+000-423+506, 428+540-428+580, 429+200-429+300, 430+700-431+000, 423+800-424+000, 430+500-431+000, 429+100-429+300, 424+900-425+200, WD-336 w km 423+600, 428+650-428+750, 429+150-429+300, 428+550-428+600, 431+000-433+100
 • Ulepszenie warstwy w km 417+800-418+050, 431+630-431+675, 431+615-431+630, 417+700-417+800, 424+300-424+535, 424+300-424+525, 424+650-424+700, WA-357 w km 424+300, 424+700-242+750, 418+775-418+825, 418+457-418+800
 • Wykop Węzeł Lgota Ł BC w km 0+050-0+090,
 • Wykop Węzeł Lgota Ł G w km 0+000-0+100
 • Nasyp Węzeł Lgota ŁH w km 0+100-0+200
 • Nasyp Węzeł Lgota ŁA w km 0+000-0+100
 • Nasyp Węzeł Lgota ŁC w km 0+500-0+700
 • Nasyp w km DK 43 0+600-0+700, 1+165-1+220, 1+165-1+230, DP14 0+180-0+300
 • Wykop w km DK 43 0+550-0+650, DP14 0+000 – 0+100
 • Hałdowanie kruszywa

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • bieżące naprawy płotków herpetologicznych,
 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • Melioracje
 • Kanalizacja ciśnieniowa
 • Łączność autostradowa
 • Budowa kanalizacji deszczowej -GRP
 • Oświetlenie
 • Usuwanie odpadów prace przygotowawcze - SUEZ

Wykonawca w tygodniu 16 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Bieżące naprawy dróg technologicznych
 • Kruszenie skały TG w km 419+250 – 419+770, 425+500 – 425+850,
 • Nasyp w km 424+300-424+550, 431+225-431+775, 429+775-429+990, 426+500-426+775, 433+436-433+830, 426+000-426+265, 418+260-418+290 strona prawa, 418+420-418+430, 418+457-418+765, 418+380-418+410, 418+188-418+205,
 • Wykop TG w km 422+900-423+000, 425+100-425+200, 423+300-424+000, 430+650-431+000, 428+530-429+300, 427+000-427+300, 432+000-432+700, 425+600-425+765
 • Ulepszenie warstwy w km 424+300, 426+000-426+775, 433+420-433+530, 431+225-431+400, 429+800-429+900,
 • Nasyp DP 14 w km 0+180-0+335
 • Nasyp Węzeł Lgota Ł BC w km 0+960-1+060, 0+055-0+150
 • Wykop Węzeł Lgota Ł G w km 0+100-0+180
 • Nasyp Węzeł Lgota ŁH w km 0+100-0+200
 • Nasyp DK 43 w km 1+170-1+255, DP 12 w km 0+330-0+430
 • Ulepszenie warstw DK 43 w km 1+170-1+240
 • Ulepszenie warstwy Węzeł Lgota Ł BC w km 0+870-0+890
 • Rozbiórka istniejącej drogi DK 43 w km 0+350
 • Hałdowanie kruszywa

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • bieżące naprawy płotków herpetologicznych,
 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • Melioracje
 • Kanalizacja ciśnieniowa
 • Łączność autostradowa
 • Budowa kanalizacji deszczowej -GRP
 • Oświetlenie
 • Usuwanie odpadów prace przygotowawcze – SUEZ

Wykonawca w tygodniu 17 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Bieżące naprawy dróg technologicznych
 • Kruszenie skały TG w km 419+250 – 419+770, 425+500 – 425+850
 • Nasyp w km 418+875-418+920, 418+773-418+830, 418+380-418+410,418+260-418+308, 418+457-418+765, 418+420-418+430, 418+910-419+100, 424+100-424+300, 429+800-429+990,431+432-431+615, 426+500-426+530, 430+300-430+370, 433+420-433+547, 426+000-426+150, 435+175-436+330,
 • Wykop TG w km 423+000-423+500, 424+900-425+200, 427+000-428+550, 432+200-432+700, 430+800-431+000, 425+675
 • Nasyp DPiD, DP05 w km 0+250-0+260, DP13 w km 0+315-0+390, DP14 w km 0+450-0+750
 • Ulepszenie w km 433+420-433+547, 431+225-431+400, 424+100-424+850, 426+000-426+275,
 • Nasyp Węzeł Lgota Ł BC w km 0+050-0+155
 • Nasyp DK 43 w km 1+170-1+255
 • Profilowanie skarp w km 426+125-426+180 strona lewa
 • Hałdowanie kruszywa

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • bieżące naprawy płotków herpetologicznych,
 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • Melioracje
 • Kanalizacja ciśnieniowa
 • Łączność autostradowa
 • Budowa kanalizacji deszczowej -GRP
 • Oświetlenie
 • Usuwanie odpadów prace przygotowawcze – SUEZ
Ostatnia aktualizacja: 2019-03-20
-A A +A