Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2018-01

Postęp robót drogowych i branżowych (01 - 04 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 01 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Nasyp TG w km 435+720 - 436+400
 • Kruszenie skaty TG w km 419+250 - 419+770
 • Wywóz humusu na utylizację w km 419+000 – 419+100
 • Wykop TG w km 419+900
 • Hałdowanie kruszywa

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • bieżące naprawy płotków herpetologicznych,
 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • Budowa zbiorników retencyjnych
 • Budowa kanalizacji deszczowej - GRP

Wykonawca w tygodniu 02 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Nasyp TG w km 435+720 - 436+400
 • Kruszenie skały TG w km 419+250 - 419+770
 • Odhumusowanie ZB 13
 • Odhumusowanie DS. 47 0+000-0+250
 • Odhumusowanie DP 14 0+000-0+800
 • Profilowanie podłoża pod nasyp 423+800-423+900; 424+250-424+300
 • Odhumusowanie DS.. 44 0+100-0+300
 • Demontaż reklam w ciągu DS. 47
 • Obsypka grodzic 417+500-417+550
 • Hałdowanie kruszywa

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • bieżące naprawy płotków herpetologicznych,
 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • Budowa zbiorników retencyjnych
 • Kanalizacja ciśnieniowa
 • Łączność autostradowa
 • Budowa kanalizacji deszczowej - GRP

Wykonawca w tygodniu 03 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Nasyp TG w km 435+720 - 436+400
 • Wykop w km 422+850 - 423+000
 • Wykonanie przy-kanalików około km 421+550
 • Wywóz humusu w km 419+000 – 219+100
 • Kruszenie skały TG w km 419+250 - 419+770
 • Odhumusowanie DP.14, DS..32, DS..51, DS..52, DS..55, DS.35
 • Odhumusowanie w km 432+800 - 433+000
 • Hałdowanie kruszywa

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • bieżące naprawy płotków herpetologicznych,
 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • Budowa zbiorników retencyjnych
 • Kanalizacja ciśnieniowa
 • Łączność autostradowa
 • Budowa kanalizacji deszczowej - GRP

Wykonawca w tygodniu 04 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Nasyp TG w km 435+720 - 436+400
 • Wykop w km422+880 - 423+000
 • Kruszenie skały TG w km 419+250 – 419+470
 • Odhumusowanie DS56, DS53, DP14, DS58.1, DS59, DS50.1
 • Odhumusowanie w km 434+ 780 - 434+880,
 • Odhumusowanie MOP Gorzelanka 432+900-433+100
 • Hałdowanie kruszywa

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • bieżące naprawy płotków herpetologicznych,
 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • Budowa zbiorników retencyjnych
 • Kanalizacja ciśnieniowa
 • Łączność autostradowa
 • Budowa kanalizacji deszczowej - GRP
Ostatnia aktualizacja: 2019-03-20
-A A +A