Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2017-12

Postęp robót drogowych i branżowych (49 - 52 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 49 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Odhumusowanie - DS. 52, Węzeł Lgota OUA
 • Nasyp TG w km 435+720 - 436+400
 • Kruszenie skały TG w km 419+600 - 419+700
 • Porządkowanie terenu i naprawa dróg technologicznych w km 416+670 - 420+300, 430+300 - 433+100
 • Przepusty rurowe
 • Hałdowanie kruszywa
 • Zasypka wyrobisk śmieci W1 i W2

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • bieżące naprawy płotków herpetologicznych,
 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • Budowa zbiorników retencyjnych
 • Łączność autostradowa
 • Budowa kanalizacji deszczowej – GRP
 • Przebudowa sieci wodociągowej
 • Przebudowa sieci trakcyjnej

Wykonawca w tygodniu 50 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Odhumusowanie - 432+900 - 433+000, DS52
 • Ulepszenie nasypu TG - 417+500 - 417+700, 429+930 - 429+980
 • Nasyp TG - 417+500-417+700, 430+300-430+400 431+440-431+800, 435+720 - 436+400
 • Wykop TG - 427+600-428+050, 430+300-430+400,
 • Kruszenie skały TG - 419+250 - 419+770
 • Rozkładanie gosiatki materac typ nr 4 TG - 435+720 - 436+400
 • Porządkowanie terenu i naprawa dróg technologicznych - 416+670 - 420+300
 • Przepusty rurowe
 • Hałdowanie kruszywa

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • bieżące naprawy płotków herpetologicznych,
 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • Budowa zbiorników retencyjnych
 • Łączność autostradowa
 • Budowa kanalizacji deszczowej – GRP

Wykonawca w tygodniu 51 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Odhumusowanie - km 0+015 – 0 +280 DS. 45; 0+050 – 0+150 DS. 50
 • Kruszenie skaty TG - 419+250 - 419+770
 • Przepusty rurowe
 • Hałdowanie kruszywa

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • bieżące naprawy płotków herpetologicznych,
 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • Budowa zbiorników retencyjnych
 • Łączność autostradowa
 • Budowa kanalizacji deszczowej – GRP

Wykonawca w tygodniu 52 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Kruszenie skały TG w km 419+250 – 419+770
 • Hałdowanie kruszywa

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • bieżące naprawy płotków herpetologicznych,
 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • Budowa zbiorników retencyjnych
Ostatnia aktualizacja: 2019-03-20
-A A +A