Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2017-11

Postęp robót drogowych i branżowych (44 - 48 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 44 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Nasyp TG w km 416+900-417+700, 429+965-429+995, 430+300-430+380, 431+250-431+530, 426+125-426+275, 436+700-437+090
 • Wykop TG w km 427+500-428+000, 428+550-428+680, 430+220-430+700, 432+300-432+600
 • Węzeł Blachownia - nasyp ŁA, ŁBC
 • Węzeł Lgota - nasyp, skarpowanie ŁBC, ŁC
 • DP13, DK43 - nasyp i ulepszenie
 • Przepusty rurowe
 • Hałdowanie kruszywa

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • bieżące naprawy płotków herpetologicznych,
 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • Budowa zbiorników retencyjnych
 • Usunięcie odpadów komunalnych
 • Budowa kanalizacji deszczowej - GRP
 • Przebudowa sieci trakcyjnej
 • Przebudowa sieci wodociągowej

Wykonawca w tygodniu 45 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Nasyp TG - 418+900 - 419+100, 416+400-417+700, 431+200-431+430, 431+615-431+800, 436+700 - 437+063
 • Wykop TG - 422+500 - 422+700, 427+600-428+000
 • Ulepszenie nasypów- 416+800-417+000, 430+280-430+350, 431+200-431+430, 431+675-431+750
 • Węzeł Blachownia - nasyp ŁBC
 • DP05, DK43 - nasyp i ulepszenie, skarpowanie
 • Przepusty rurowe
 • Hałdowanie kruszywa

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • bieżące naprawy płotków herpetologicznych,
 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • Budowa zbiorników retencyjnych
 • Usunięcie odpadów komunalnych
 • Budowa kanalizacji deszczowej - GRP
 • Przebudowa sieci wodociągowej
 • Przebudowa sieci trakcyjnej

Wykonawca w tygodniu 46 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Nasyp TG w km - 417+700 - 417+825, 418+800 - 418+830, 436+700 - 437+063, 416+350 - 417+650; 429+930 - 429+990; 431+200 - 431+400; 431+750 - 431+950
 • Wykop TG w km - 417+700 - 417+825, 427+600-427+700; 429+000-429+100; 430+400-430+600; 432+000 - 432+400
 • Ulepszenie nasypów w km- 417+975 - 418+050, 418+800 - 418+830, 418+900 - 418+915, 416+500 - 416+675; 416+800 - 417+050; 417+050 - 417+350;
 • Węzeł Rząsawa ŁBC. ŁD - wzmocnienie podłożą, nasyp, wykop, ulepszenie nasypów
 • Węzeł Blachownia - nasyp ŁBC
 • DP05, DK43 - nasyp i ulepszenie, skarpowanie
 • Przepusty rurowe
 • Hałdowanie kruszywa

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • bieżące naprawy płotków herpetologicznych,
 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • Budowa zbiorników retencyjnych
 • Przebudowa sieci energetycznej - SN i nN
 • Usunięcie odpadów komunalnych
 • Łączność autostradowa
 • Budowa kanalizacji deszczowej – GRP
 • Przebudowa sieci wodociągowej

Wykonawca w tygodniu 47 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Odhumusowanie - 417+200 - 417+250, 433+200 - 433+300
 • Nasyp TG - 417+500-417+700; 431 +615-431 +950; 436+700 - 437+063, 435+720 - 436+400
 • Wykop TG - 430+400-430+500; 432+500-432+600
 • Ulepszenie nasypów - 417+500-417+700,431+325-431+400; 431+675-431+775
 • Węzeł Rząsawa ŁBC, ŁC - wzmocnienie podłoża, nasyp, wykop, ulepszenie nasypów
 • Węzeł Blachownia - nasyp ŁBC
 • Przepusty rurowe
 • Hałdowanie kruszywa

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • bieżące naprawy płotków herpetologicznych,
 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • Budowa zbiorników retencyjnych
 • Łączność autostradowa
 • Budowa kanalizacji deszczowej – GRP
 • Przebudowa sieci wodociągowej

Wykonawca w tygodniu 48 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Odhumusowanie w km 417+100 - 417+200; 432+900 - 433+300
 • Nasyp TG w km 417+620 - 417+700; 430+310 - 430+370; 431+125 - 431+190; 431+630 - 431+675, 435+720 - 436+400
 • Wykop TG w km 430+300 - 430+400; 430+800 - 430+900
 • Ulepszenie nasypów - 417+500-417+700; 431+210-431+400, 416+670 - 417+300
 • Węzeł Blachownia - nasyp ŁBC
 • Węzeł Lgota - nasyp ŁBC
 • Przepusty rurowe
 • Hałdowanie kruszywa

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • bieżące naprawy płotków herpetologicznych,
 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • Budowa zbiorników retencyjnych
 • Łączność autostradowa
 • Budowa kanalizacji deszczowej – GRP
 • Przebudowa sieci wodociągowej
 • Przebudowa sieci trakcyjnej
Ostatnia aktualizacja: 2019-03-20
-A A +A