Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2017-10

Postęp robót drogowych i branżowych (40 - 43 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 40 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Odhumusowanie - W. Rząsawa Łącznicą BC
 • Stabilizacja podłoża w km 420+135 - 420+400,
 • Nasyp TG w km 417+950 - 418+050, 418+000 - 418+100, 418+500 - 418+700, 420+400 - 420+500, 417+580-417+650 431+470-431+970, 435+650 - 435+700, 433+420 - 433+500, 435+850 - 436+150
 • Wykop TG w km 417+950 - 418+050, 418+000 - 418+100, 422+000 - 422+700, 427+600-428+050, 429+100-429+350, 430+500-431+000, 432+300-430+600, 425+200 - 425+800, 423+000 - 423+400
 • Ulepszenie nasypów
 • PROFILOWANIE SKARP w km 418+700 - 418+750, 421+300 - 421+400,
 • Uzupełnienie wyrobiska po utylizacji śmieci
 • DP 05, DP06, DP 13 - nasyp
 • Węzeł Lgota - nasyp łącznicą E
 • Węzeł Blachownia - wymiana gruntu łącznica BC
 • Wzmocnienie podłoża WD 365
 • Wzmocnienie podłoża DP 12 w km 0+300-0+450
 • DK 43 - Nasyp, wykop
 • Sączki podłużne
 • Przepusty rurowe
 • Hałdowanie kruszywa

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • bieżące naprawy płotków herpetologicznych,
 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa zbiorników retencyjnych
 • usunięcie odpadów komunalnych
 • budowa kanalizacji deszczowej - GRP
 • przebudowa sieci wodociągowej 
 • budowa łączności autostradowej

Wykonawca w tygodniu 41 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Stabilizacja podłoża w km 417+975 - 418+075
 • Nasyp TG - 416+600-417+400; 430+050-430+125; 431+270-431+970; 426+150- 426+275; 433+420 - 433+500, 435+720;
 • Wykop TG - 421+400 w km 421+800, 422+000 - 422+700; 423+100-423+200; 427+600-428+000; 428+400, 428+470; 430+700-431+000; 432+300-432+500; GWN - 420+400-420+583
 • Ulepszenie nasypów w km 416+700-416+820; 417+300-417+400; 431+470-431+775      
 • PROFILOWANIE SKARP w km 418+700 - 418+750
 • Uzupełnienie wyrobiska po utylizacji śmieci
 • DS 29, DS 27, DP 06- nasyp        
 • Węzeł Rząsawa - nasyp łącznica BC
 • Wzmocnienie podłoża DP w km 12 0+300-0+450
 • Sączki podłużne              
 • Przepusty rurowe          
 • Hałdowanie kruszywa  

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • bieżące naprawy płotków herpetologicznych,
 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • Budowa zbiorników retencyjnych 
 • Usunięcie odpadów komunalnych 
 • Budowa kanalizacji deszczowej - GRP           
 • Przebudowa sieci wodociągowej
 • Budowa łączności autostradowej

Wykonawca w tygodniu 42 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Nasyp TG - 418+100 - 418+200, 418+800 - 418+830, 418+900 - 419+100, 416+650-417+550, 428+880-428+920, 430+055-430+125, 430+310-430+370, 431+260-431+970, 435+720 - 437+800,
 • Wykop TG - 421+300 - 421+500, 422+600 - 422+700, 416+500-416+650, 427+600-428+000, 430+600, 432+300-432+600
 • Ulepszenie nasypów - 417+975 - 418+100, 418+800 - 418+830, 418+900, 420+135 - 420+400, DP 05 (0+380 0+480), DP 06 (0+310 - 0+420), 416+900-417+650, 431+210-431+430, 431+615-431+750
 • PROFILOWANIE SKARP - 417+700 - 417+750, 418+050 - 418+175, 418+900 - 419+000
 • Uzupełnienie wyrobiska po utylizacji śmieci
 • DK.1, DK43, DS..27, DP13- nasyp, wykop
 • Węzeł Lgota - nasyp łącznica BC
 • Węzeł Blachownia - wymiana gruntu łącznica BC
 • Przepusty rurowe
 • Hałdowanie kruszywa

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • bieżące naprawy płotków herpetologicznych,
 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • Budowa zbiorników retencyjnych
 • Usunięcie odpadów komunalnych
 • Budowa kanalizacji deszczowej - GRP
 • Przebudowa sieci trakcyjnej
 • Budowa łączności autostradowej

Wykonawca w tygodniu 43 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Nasyp TG - 418+050 - 418+200, 418+900 - 419+100, 416+800-417+590, 428+570-428+640, 429+930-430+125, 430+310-430+350, 431+260-431+750, 436+700 - 437+090,
 • Wykop TG - 422+500 - 422+700, 423+100-423+500, 426+150-423+275,433+420-433+510,435+540-435+625,435+530-435+480,435+530-435+480,433+510-433+560, 430+180-430+250, 430+600-430+900, 432+300-432+600,
 • Ulepszenie nasypów - 426+150-423+275, 417+530-417+590, 428+570-428+640, 430+310-430+350, 431+250-431+460,
 • Węzeł Blachownia - nasyp ŁA
 • Węzeł Rząsawa - nasyp, skarpowanie ŁBC, ŁC
 • DK.1, DP06, DP13, DK43-nasyp
 • Przepusty rurowe
 • Hałdowanie kruszywa

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • bieżące naprawy płotków herpetologicznych,
 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • Budowa zbiorników retencyjnych
 • Usunięcie odpadów komunalnych
 • Budowa kanalizacji deszczowej - GRP
 • Przebudowa sieci trakcyjnej
 • Budowa łączności autostradowej
Ostatnia aktualizacja: 2019-03-20
-A A +A