Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2017-09

Postęp robót drogowych i branżowych (36 - 39 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 36 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Odhumusowanie - 419+150 - 419+200: 435+500 - 435+700
 • Nasyp TG - 417+590 - 417+650, 420+135 - 420+400; 424+300 - 424+910, 425+900 - 426+300, 426+525 - 426+850, 433+400 - 433+900; 428+270-428+640; 430+050-430+500; 431+460-431+550; 432+005-432+110; 436+450 - 436+650
 • Wykop TG - 420+900 - 421+000, 421+000 - 421+400, 422+208 - 422+600; 427+000 - 427+600, 425+250 - 425+800, 434+000 - 434+400, 428+000-428+700; 429+050-429+300; 430+350-431+000; 432+400-432+600
 • Ulepszanie warstwy nasypu - 429+965-429+990; 430+050-430+125; 431+610-431+970
 • Wzmocnienie podłoża - 433+125-433+225
 • Węzeł Lgota - wykop łącznica BC
 • Węzeł Blachownia - wymiana gruntu łącznica BC
 • MOP Wierzchowisko – odhumusownaie
 • DK 43 – Nasyp
 • DP13 – nasyp
 • DP 05 – nasyp
 • DS 27 – odhumusowanie
 • DP 14 – nasyp
 • Przepusty rurowe - węzeł Blachownia

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • bieżące naprawy płotków herpetologicznych,
 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa zbiorników retencyjnych
 • usunięcie odpadów komunalnych
 • budowa kanalizacji deszczowej - GRP, betonowanie dna zbiornika
 • przebudowa sieci energetycznej
 • budowa łączności autostradowej

Wykonawca w tygodniu 37 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Odhumusowanie - 435+500 - 435+700
 • Nasyp TG w km  - 417+500 - 417+590, 417+590 - 417+650, 424+300 - 424+910, 425+900 - 426+300, 426+525 -426+850, 433+400 - 433+900, 424+525 - 424+650, 425+890 - 425+975, 433+500 -433+625, 426+200 -426+300, 430+320-430+450, 431+325-431+970, 432+010-432+100, 4436+450 - 436+650, 435+850 - 436+146
 • Wykop TG w km 421+000 - 421+400,  421+400 - 421+683, 420+800 - 420+830, 422+500 - 422+700, 427+000 -427+600, 425+250 - 425+800, 434+000 - 434+400, 428+050-428+350, 428+900-429+300, 430+390-431+000, 432+100-432+600;
 • Ulepszanie warstwy nasypu w km 416+815 - 416+826; 418+800 - 418+830; 420+135 - 420+400; 420+400-420+600; 428+800-428+920; 431+300-431+425
 • GWN - 420+400- 420+450
 • Węzeł Lgota - wykop, wzmocnienie podłoża łącznica BC
 • Węzeł Blachownia - wymiana gruntu łącznica BC
 • MOP Wierzchowisko - odhumusowanie
 • DK 43 - Nasyp, wykop
 • DP 05; DP 06 - nasyp
 • Przepusty rurowe - węzeł Blachownia
 • Hałdowanie kruszywa

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • bieżące naprawy płotków herpetologicznych,
 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa zbiorników retencyjnych
 • usunięcie odpadów komunalnych
 • budowa kanalizacji deszczowej - GRP, betonowanie dna zbiornika
 • przebudowa sieci energetycznej
 • budowa łączności autostradowej

Wykonawca w tygodniu 38 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Odhumusowanie - 435+500 - 435+700
 • Nasyp TG w km  - 424+300 - 424+910, 426+200 - 426+300, 431+650-431+920, 433+400 - 433+900, 436+450 -436+670, 435+850 - 436+150            
 • Wykop TG w km 425+250 - 425+800, 427+600-428+000; 429+000-429+150; 430+500-430+550;
 • Zbrojenie nasypu - 431+700-431+850
 • Węzeł Blachownia - wymiana gruntu łącznica BC
 • MOP Wierzchowisko – odhumusowanie
 • MOP Gorzelanka - odhumusowanie
 • DK 43 - Nasyp, wykop
 • DP 12 - odhumusowanie
 • Przepusty rurowe - węzeł Blachownia
 • Hałdowanie kruszywa

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • bieżące naprawy płotków herpetologicznych,
 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa zbiorników retencyjnych
 • Przebudowa sieci energetycznej - SN
 • usunięcie odpadów komunalnych
 • budowa kanalizacji deszczowej - GRP,
 • Przebudowa sieci wodociągowej
 • przebudowa sieci energetycznej WN,
 • budowa łączności autostradowej

Wykonawca w tygodniu 39 wykonał następujące roboty:

Prace drogowe:

 • Odhumusowanie - 435+500 - 435+700  
 • Nasyp TG - 417+449; 435+500 - 435+720, 430+310-430+350, 431+470-431+970, 435+720 - 437+800
 • Wykop TG - 422+300 - 422+600, 427+200 - 427+500, 427+600-428+050, 429+100-429+350, 430+500-430+650, 432+300-432+600, 433-300-433+600;
 • Ulepszenie nasypów - 420+400 - 420+583 str. P
 • PROFILOWANIE SKARP - 418+000 - 418+100, 418+280 - 418+370
 • Uzupełnienie wyrobiska po utylizacji śmieci
 • DP 05, DP06 - nasyp      
 • Węzeł Lgota - wykop, wzmocnienie podłoża łącznica BC               
 • DK 1, DS. 24- odhumusowanie 
 • DK 43 - Nasyp, wykop
 • Przepusty rurowe
 • Hałdowanie kruszywa

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • bieżące naprawy płotków herpetologicznych,
 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa zbiorników retencyjnych
 • przebudowa sieci energetycznej - SN i nN
 • usunięcie odpadów komunalnych
 • budowa kanalizacji deszczowej - GRP
 • przebudowa sieci wodociągowej 
 • przebudowa sieci energetycznej – WN
 • budowa łączności autostradowej
Ostatnia aktualizacja: 2018-10-16
-A A +A